RealTime

1982-ben L. Ron Hubbard a Dianetics és a Scientology védjegyeit átadta a Religious Technology Centernek (RTC) azzal a törekvéssel, hogy a Scientology vallás folyamatos tisztaságát garantálja. Ezzel a garanciával a Scientology vallás védelmet élvez írásai és gyakorlatai megváltoztatásával szemben, és az Egyház tagjai tudják, hogy a tudást pontosan olyan formában kapják meg, ahogy L. Ron Hubbard átadta.

Az RTC nem része az Egyház menedzsmentstruktúrájának, és nem vesz részt annak napi ügyeiben. Az RTC biztosítja a jogot a Nemzetközi Scientology Egyháznak (CSI) – az anyaegyháznak –, hogy használja a védjegyeket, és betartassa a használatukra vonatkozó szabályokat. A CSI felel a Scientology vallás és a különféle Scientology egyházak egyházi vezetéséért.

A Dianetics és a Scientology anyagainak pontos alkalmazása révén az emberek nemcsak teljes megértést nyernek önmagukról mint szellemi lényekről, hanem igazi szellemi szabadságot is. Így a Scientologist-ok saját szellemi megvilágosodásukhoz létfontosságúnak tekintik vallási technológiájuk fenntartását és megváltoztathatatlanságát, pontos összhangban az Alapító forrásműveivel.

A Religious Technology Center annak biztosításán munkálkodik, hogy L. Ron Hubbard szellemi szabadsághoz vezető hagyatéka az eljövendő nemzedékek számára is fennmaradjon. Scientologist-ok milliói számára a világon nincs semmi, ami ennél fontosabb lenne.