RealTime

David Miscavige az angliai Saint Hillben. A háttérben L. Ron Hubbard otthona látható azon a 24 hektáros birtokon, ahol egy haladó Scientology Egyház is található.

David Miscavige 1960-ban született, és élete nagy részében Scientologist volt és a mai napig az. Egyesek emlékeiben még mindig úgy él, mint a 12 éves csodagyerek, aki megérkezett a sussexi Saint Hillbe Angliában. Saint Hill L. Ron Hubbard otthona volt 1959-től 1966-ig. Itt végezte és foglalta írásba úttörő kutatásait az elme és a szellem területén, és ez a vallás képzési központja is egyben. Ebben a Scientologist-ok által szentnek tekintett környezetben hívta fel magára a figyelmet David Miscavige mint a legfiatalabb professzionális auditor (a Dianetics vagy Scientology gyakorlója) az angliai Saint Hill híres Hubbard Tanácsadó Központjában.

Alig egy évvel azután, hogy belépett a Scientology vallási rendjébe, a Sea Organization-be, 16 éves korában egyike volt annak a maroknyi embernek, akiket kiválasztottak, hogy személyesen L. Ron Hubbarddal dolgozzanak. A 17 éves fiatalember képességeit felismerve L. Ron Hubbard az eredeti Scientology képzési filmek vezető operatőrének nevezte ki David Miscavige-et.

L. Ron Hubbard kérésére David Miscavige hamarosan már Akció Vezetőként dolgozott. Ez a magas rangú ügyvezető felügyeli a Scientology egyházakkal kapcsolatos projekteket az egész világon. 18 éves korára David Miscavige lett az a személy, akit L. Ron Hubbard a legfontosabb feladatok elvégzésére rendszeresen felkért. Az Egyház történetében egy ügyvezető sem váltott több üzenetet L. Ron Hubbarddal, mint David Miscavige. Állandó kommunikációban voltak.

Évekkel később L. Ron Hubbard az Egyház egy hősies ügyvezetőjéről írt, aki felismerte és eltávolította azokat a becstelen munkatársakat, akik megpróbálták magukhoz ragadni a Scientology irányítását, miközben ő maga intenzív kutatást folytatott, és nem vett részt közvetlenül az Egyház napi vezetésében.

Amikor arra gondolt, hogy mi az, ami majdnem megtörtént, L. Ron Hubbard kijelentette:

„Tehát bocsássátok meg nekem, hogy nem vezettem az Egyházat, amikor majdnem ellenséges kezekbe került. Végül minden rendbe jött. Hogy miért? Mert valódi Scientologist-ok gondoskodtak arról, hogy minden rendbe jöjjön. A bizalmam megalapozottnak bizonyult.”

A „valódi Scientologist”, akiről L. Ron Hubbard beszélt, David Miscavige volt.

David Miscavige Saint Hill Manorban, az angliai Sussexben

1982-ben L. Ron Hubbard utasítást adott az Egyház társasági struktúrájának átszervezésére, aminek az volt a célja, hogy az Egyház és a vallás úgy vághasson neki az örökkévalóságnak, hogy mindig hű marad a „Source”-anyagokhoz, mely kifejezés L. Ron Hubbard filozófiájára, policy-jeire (irányelv) és a vallás alapvető teológiai információira utal. Ebből a célból L. Ron Hubbard létrehozta a Religious Technology Centert, hogy a Scientology és Dianetics védjegyek tulajdonosa legyen, és hogy megőrizze, fenntartsa és megvédje a Scientology vallást. És kinevezte David Miscavige-et ennek az egyházi szervezetnek a gondviselőjévé.

L. Ron Hubbard emellett kinevezte David Miscavige-et annak a szervezetnek az elnökévé is, amely azt a feladatot kapta, hogy hátralévő életében Ron személyes ügyeit felügyelje és kezelje.

L. Ron Hubbard részletes tervet dolgozott ki a Scientology jövőbeli terjeszkedéséhez. Olyan projekteket vázolt fel, amelyeket létfontosságúnak tekintett a terjeszkedéshez, többek között az összes Source-anyag eredetiségének ellenőrzését és megőrzését. Teljes bizalmat helyezett David Miscavige-be, régi barátjába, akit személyesen képzett ki, hogy végrehajtsa ezeket a projekteket, és folytassa az Egyház védelmét.

Miután L. Ron Hubbard 1986-ban eltávozott, David Miscavige volt az, aki a Scientology-t számos nehéz időszakon keresztülvezette, hiszen – ahogy azt a történelem is bizonyítja – minden vallás igazi próbája az, hogy túléli-e alapítója halálát. Valójában David Miscavige volt az, aki ezt a túlélést biztosította, méghozzá úgy, hogy teljes vallási elismerést vívott ki a Scientology-nak az Egyesült Államokban, és kivezette a vallást a világ színpadára.

Azóta David Miscavige kitartóan dolgozik azon, hogy L. Ron Hubbard hagyatékát továbbvigye a jövőbe, és folytatja álmának megvalósítását. Mindennek eredményeként a Scientology most az egyetlen nagy vallás, amely a 20. században tűnt fel, és gyorsabban növekszik, mint bármilyen más vallás a modern korban.

„A bizalom és a barátság olyan dolgok, amelyek tűzben edződnek, és az élet üllőjén kovácsolódnak. Sok mindenen mentünk keresztül együtt. Én ugyanannyira megbízom benned, amennyire te megbízol bennem.” L. Ron Hubbard szavai David Miscavige-hez

A BIZALOM CSILLAGA

A BIZALOM CSILLAGA

1982 októberében L. Ron Hubbard a „Bizalom Csillaga” kitűzőt adományozta David Miscavige-nek. Ezt az elismerést egy egyedi aranykitűző örökíti meg, amelynek közepén egy gyémánt található, és amelyhez egy azonosító kártya tartozik, felhívva a figyelmet a kitüntetés fontosságára. Az elismerést, ahogy L. Ron Hubbard leírta, „az az elképzelés inspirálta, hogy egy személy ezzel a kitűzővel és ezzel a kártyával képes lenne rendbe hozni egy helyzetet, és jobban hinnénk neki, mint bárki másnak, aki úgy tesz, mintha ezen dolgozna.”

L. Ron Hubbard ezenkívül elmagyarázta, hogy a kártya és a kitűző egy olyan személyt jelez, akiről tapasztalatból tudja, hogy feltétel nélkül megbízhat benne.

Amikor L. Ron Hubbard átadta a Bizalom Csillagát David Miscavige-nek, megjegyezte: „A bizalom és a barátság olyan dolgok, amelyek tűzben edződnek, és az élet üllőjén kovácsolódnak. Sok mindenen mentünk keresztül együtt. Én ugyanannyira megbízom benned, amennyire te megbízol bennem.”

A felirat a kártya hátoldalán így szól: „Az e kitűzőt viselő személy személyesen L. Ron Hubbard nevében beszél.”

A bizalom nyilvános kifejezése azért is rendkívül fontos volt, mert 1980-tól kezdődően L. Ron Hubbard fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól, hogy folytassa kutatásait és az írást. David Miscavige-re bízta a növekvő egyház és mozgalom igényeinek kielégítését, amely határozott, elkötelezett irányítást követelt.

DAVID MISCAVIGE-RŐL