RealTime

A Scientology bizonyos alapvető igazságokból kiinduló tudásanyagot ölel fel. Ezek közül az elsődlegesek a következők:

  • Az ember halhatatlan szellemi lény.
  • A tapasztalatai egyetlen életnél jóval messzebbre nyúlnak.
  • A képességei határtalanok, még ha jelenleg nincs is ennek tudatában.

Továbbá a Scientology szerint az ember alapvetően jó, szellemi megváltása saját magán és társain múlik, valamint azon, hogy testvéri viszonyba kerül-e az univerzummal. Ebből a szempontból a Scientology egy vallási filozófia a szó legteljesebb értelmében, ugyanis nem kevesebbel foglakozik, mint az Ember belső szellemi lényének – képességeinek, tudatosságának és saját halhatatlanságába vetett bizonyosságának – teljes rehabilitációjával. Továbbá, vallásként a célja a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában, és a szellemiségben való hite értelmében a Scientology olyan vallási hagyományt követ, amely legalább egyidős az Emberiséggel. Mégis, amit a Scientology képvisel, az új. Új a vallási technológiája, az egyház szervezési technológiája, és amit mindez a 21. század számára jelent, az is teljesen új.

A Scientology középpontjában axiómái találhatók, melyek pontosan meghatározzák az élet alapvető törvényeit és igazságait, beleértve, hogy kik vagyunk, mire vagyunk képesek, és ami a legfontosabb: hogyan bontakoztathatjuk ki veleszületett szellemi képességeinket. Ezek az axiómák olyan nagyszabású bölcsesség alapját képezik, amely az élet egészére vonatkozik. Ebből a bölcsességből nagyszámú alapelv vonható le, amit az emberek arra használhatnak, hogy jobbá tegyék az életüket, valamint elérjék a szellemi halhatatlanságot. Valójában nincs olyan része az életnek, amelyen ne lehetne javítani a Scientology alapelveinek alkalmazásával.

Látogasd meg a hivatalos Scientology-weboldalt a www.scientology.org honlapon.