RealTime

[Jag] ser Mr. Miscavige som ett föredöme, som en ledare … med helt enkelt oändlig omtanke och intresse och omsorg för sina medmänniskor och sin grupp. Karen Dale