RealTime

[David Miscavige] leder människor genom att föregå med gott exempel och han visar samtidigt samma omtanke som man ser hos honom som en människa. Ian Clarkson