RealTime

[David Miscavige] har vært ... absolutt hardnakket i å sørge for å gjenopprette og sørge for at all teknologien som L. Ron Hubbard utviklet i Scientology er blitt gjort tilgjengelig for oss nå. Cam Potts