RealTime

[David Miscavige] har varit … absolut fast besluten att se till att återställa och se till att all teknologi som L. Ron Hubbard utvecklade i Scientology görs tillgänglig för oss nu. Cam Potts