RealTime

אלפי סיינטולוגים מלמעלה מ-30 מדינות התכנסו במרכז העיר קופנהגן כדי לחגוג את ההקדשה של הארגון המתקדם וסיינט-היל האידיאלי של אירופה (AOSH EU .(AOSH EU הוא ארגון רב-לשוני שמספק את הרמות המתקדמות של הגשר לחופש מוחלט של סיינטולוגיה עבור כל סיינטולוג ברחבי היבשת.