RealTime

Scientology מהווה מכלול של ידע המבוסס על כמה אמיתות יסוד. להלן העיקריות שבהן:

  • האדם הוא ישות רוחנית נצחית.
  • ניסיונו משתרע הרבה מעבר לתקופת חיים אחת.
  • יכולותיו בלתי מוגבלות, אפילו אם אינן באות לידי מימוש בהווה.

Scientology אף מאמינה שהאדם טוב ביסודו, ושגאולתו הרוחנית תלויה בו עצמו, בזולתו ובכינון יחסי אחווה עם היקום. בהתאם לכך, Scientology היא דת במובן המלא של המילה, כי היא עוסקת בלא פחות מאשר השיקום המלא של הרוחניות הטבועה באדם – של היכולות שלו, המודעות שלו והוודאות שלו לגבי הנצחיות שלו. בנוסף, מאחר שדת עוסקת בנפש ביחס לעצמה, ליקום ולחיים אחרים, והיא בעיקרון האמונה בישויות רוחניות, Scientology נוהגת לפי מסורת דתית שהיא עתיקה לפחות כמו המין האנושי. אבל מה ש-Scientology מייצגת בסופו של דבר הוא חדש. הטכנולוגיה הדתית שלה היא חדשה, הארגון הדתי שלה הוא חדש, והמשמעות שלה עבור המאה ה-21 היא חדשה לגמרי.

במרכזה של Scientology נמצאות האקסיומות שלה שמגדירות במדויק את חוקי היסוד ואת האמיתות הבסיסיות של החיים, כולל מי אנחנו, למה אנחנו מסוגלים, והחשוב מכול, איך נוכל להגשים את היכולות הרוחניות הטבעיות שלנו. אקסיומות אלה יוצרות את היסוד של מאגר עצום של חוכמה שמתאימה לכל החיים. מהחוכמה הזאת הגיע מספר רב של עקרונות יסוד שאנשים יכולים להשתמש בהם כדי לשפר את חייהם הנוכחיים, וגם להשיג אלמוות רוחני. למעשה, אין שום היבט של החיים שלא ניתן לשפר באמצעות היישום של עקרונות ה‑Scientology.

בקר באתר הרשמי של Scientology ב-www.scientology.org.