RealTime

"אני לא צריך לספר לכם מה לא בסדר. אתם יכולים להסתכל סביבכם ולראות מספר מצבים, כולם סימנים של ניוון ומקורות לכאב. אתם יודעים שהם לא צריכים להיות כך". – ל. רון האברד

ההרס העולמי והאומללות של בני האדם שנגרמו על-ידי שימוש בסמים, אנאלפביתיות, התדרדרות מוסרית והפגיעה בזכויות האדם – שלא לדבר על אסונות טבע ואסונות מעשה ידי אדם – הם ברורים כשמש.

ההתמסרות של מר מיסקביג' לשחרור המין האנושי מהפורענויות של סמים, אנאלפביתיות, פשיעה ופגיעה בזכויות האדם הובילה אותו להחיות ולהעצים את המשימות ההומניטריות החילוניות של התנועה.

בעוד שהבעיות של אי-צדק חברתי, מלחמה, עוני, פשע ואפליה ממשיכות לגרום לאומללות ולייאוש כמעט בכל פינה בעולם, מה שחסר באופן בולט במאבק בתרחישים שהם אפוקליפטיים בפוטנציה הוא פתרונות אפקטיביים.

במהלך עשרות שנות המחקר של ל. רון האברד על המיינד והנפש, הוא פיתח שיטות שבאמצעותן אפשר לטפל במשברים שמאיימים על עולמנו.

כדי ליישם פתרונות אלה, סיינטולוגים נתנו חסות למטה בינלאומי קבוע שיפעל בתור "מפעלי יצירה", וכך יפעיל תנועות בקנה מידה נרחב למען מוסריות, ידיעת קרוא וכתוב, מניעת השימוש בסמים וגמילה.

כדי לממש את היעדים ההומניטריים הנרחבים יותר של Scientology, מר מיסקביג' קבע אסטרטגיה שהובילה את הארגון לעידן מולטימדיה כדי לספק כלים שניתנים להשגה בקלות, מובנים בקלות וניתנים להפצה במהירות כדי להעלות את המודעוּת, ללמד ולהפעיל מיליוני קולות למען עולם טוב יותר.

התוצאה: תוכניות הומניטריות ותוכניות לשיפור חברתי שהן מהפכניות, בחסות ארגון ה‑Scientology. תוכניות אלה הן ייחודיות, מתקדמות באופן שאין עליו עוררין וחשוב מכול, הן עובדות.

ההישגים של הקמפיינים העולמיים של דת ה‑Scientology הם הוכחות מוחשיות של מה שניתן לעשות כאשר אדם אחד, דיוויד מיסקביג', שמסור נחרצות להשגת חזון שהמייסד הפקיד בידיו, ועם התמיכה המלאה של התנועה הדתית שהוא מוביל, מושיט יד לעזור לאחרים.

קמפיינים פלנטריים לשיפור חברתי