RealTime

ב-1982, ל. רון האברד נתן את הסימנים המסחריים של Dianetics ו‑Scientology ל-Religious Technology Center (RTC)‎ במטרה להבטיח את המשך טהרתה של דת ה‑Scientology. עם הבטחה זו, דת ה‑Scientology מוגנת מפני סילוף של הכתבים והעיסוקים שלה, והחברים בתנועה יודעים שהם מקבלים את הידע הישיר בדיוק כפי שמסר אותו מר האברד.

RTC הוא לא חלק ממבנה ההנהלה של הכנסייה והוא אינו מעורב בענייני היומיום שלה. RTC מעניק ל-Church of Scientology International‏ (CSI), כנסיית האם, את הזכות להשתמש בסימנים המסחריים ולאכוף אותם. CSI הוא זה שאחראי לניהול הדתי של דת ה‑Scientology והארגונים השונים של Scientology.

באמצעות היישום המדויק של חומרי Dianetics ו‑Scientology, אנשים משיגים לא רק הבנה מלאה על עצמם כישויות רוחניות, אלא גם חופש רוחני אמיתי. סיינטולוגים מתייחסים לשמירה על הטכנולוגיה הדתית שלהם ולאי-השחתתה – בהתאם לכתבי המקור של המייסד כלשונם – כצעד חיוני לגאולתם המוחלטת.

Religious Technology Center פועל להבטיח שהמורשת של ל. רון האברד של חופש רוחני תמשיך להתקיים לדורי דורות. עבור מיליוני סיינטולוגים ברחבי העולם, אין דבר חשוב יותר.