RealTime

לראשונה בהיסטוריה של דת ה‑Scientology, הושגה השאיפה שחיפשו אותה מזה זמן רב להפוך את כל כתביו של ל. רון האברד לזמינים בצורה מושלמת, בדיוק כפי שנכתבו או נאמרו בסדר כרונולוגי. בנוסף, החומרים זמינים בשפות רבות, כשהם משקפים את הגיוון הרחב של הדת ומשרתים אותו.

הסיפור של ההישג המרשים הזה מתפרס על תקופה שבמהלכה כל הספרים, ההרצאות המוקלטות והמאמרים הכתובים שמהווים את המאגר המלא של הטכנולוגיות של Dianetics ו‑Scientology אותרו, אומתו ותורגמו.

ברגע שהושלם הפרויקט הזה, שידוע בתור "עידן הזהב של הידע", מר מיסקביג' החל במיזם הבא שלו, שהגיע לשיאו במה שתואר בתור "עידן הזהב של הטכנולוגיה".

אם 'עידן הזהב של הידע' החל רנסנס עבור Scientology, 'עידן הזהב של הטכנולוגיה' סימל נקודת מפנה עבור הדת.

רנסנס