RealTime

ל. רון האברד, המייסד של Scientology, השאיר מורשת עצומה של מחקר וטכנולוגיה כבסיס שעליו הדת בנויה. כתביו, תורתו והמחקרים הפילוסופיים שלו מיידעים, מבהירים ומנחים כל היבט של טכנולוגיה דתית שנותן תוקף לממצאים שלו. מחקרו הקפדני הוביל למסקנות על הבאת שלום, סובלנות ואושר למין האנושי; הרעיונות והטכניקות האלה השפיעו מאז על חייהם של מיליוני אנשים ברחבי הפלנטה.

דיוויד מיסקביג׳ הוא המנהיג הרוחני של דת ה‑Scientology. במשך שלושים שנה, מר מיסקביג' הגן, שימר והרחיב את Scientology בכל העולם.

במעמדו כיושב-ראש מועצת המנהלים Religious Technology Center‏ (RTC), מר מיסקביג' נושא באחריות העליונה לשמירת הדיוק והיישום הנכון של הטכנולוגיות של ל. רון האברד של Dianetics ו‑Scientology.

דיוויד מיסקביג'
כמנהיג הרוחני של דת ה‑Scientology במשך יותר משלושים שנה, דיוויד מיסקביג' הוביל את תקופת הצמיחה הדרמתית ביותר בהיסטוריה של הדת הצעירה.

בתפקיד זה, מר מיסקביג' הגדיר מחדש את המונח "מנהיג דתי" כדי שיתאים למטלות הדרושות לניהול דת ייחודית בת זמננו – דת שנולדה במאה ה-20, דת שהשיגה רמת התרחבות חסרת תקדים במאה ה-21, והיום כוללת כ-11,000 ארגונים, מרכזים וקבוצות מסונפות ברחבי 167 מדינות.

תחת ניהולו של מר מיסקביג', Scientology נגעה בחייהם של מיליוני אנשים באמצעות תוכניות לשיפור חברתי ותוכניות הומניטריות בחסות הארגון, והמסר הרב-לשוני של הדת, שנפרש על פני כמה דורות, לשלום, לתקווה ולרצון טוב.

עבודותיו הדתיות של מר האברד זמינות עכשיו בצורה נרחבת יותר מתמיד. התרחבות התנועה משתקפת בארגונים חדשים שפותחים את דלתותיהם ללא הפסק במוקדים תרבותיים חשובים בכל העולם.

אודות דיוויד מיסקביג'