RealTime

הוא שם למעלה ואני כאן, אבל למרות זאת ישנה הידידות והתקשורת הזאת. ... זה באמת בנה ידידות נחמדה ומדהימה שנמשכת עד היום. רולנד דה קנכט