RealTime

Mr. Miscavige på Saint Hill i Sussex i England. I bakgrunden står L. Ron Hubbards hem på den 24 hektar stora egendomen, där det även finns en Avancerad Scientology Kyrka.

David Miscavige föddes 1960 och har varit Scientologist under större delen av sitt liv. Han är fortfarande ihågkommen som det 12-åriga underbarnet som anlände till Saint Hill i Sussex i England. Saint Hill var L. Ron Hubbards hem från 1959 till 1966, och var platsen där han forskade och formulerade sitt pionjärarbete om sinnet och anden, dessutom tjänade det som religionens utbildningscenter. Det var i denna miljö – vilken är helgad bland Scientologists – som David Miscavige först stod i fokus, då han tjänstgjorde som den yngsta professionella auditoren i Saint Hills berömda Hubbard Guidance Center i England.

Knappt ett år efter det att han gått med i Sea Organisationen – Scientologys religiösa orden – vid 16 års ålder, var han bland en handfull utvalda människor som arbetade direkt med L. Ron Hubbard. Då Mr. Hubbard insåg 17-åringens förmågor, utsåg han David Miscavige till filmfotografschef för Scientologys ursprungliga utbildningsfilmer.

Kort därefter, på Mr. Hubbards begäran, arbetade Mr. Miscavige som Action Chief – en hög chef som handleder kyrkliga uppdrag för Scientology Kyrkor runt om i världen. Vid 18 års ålder hade David Miscavige blivit den person som L. Ron Hubbard anmodade att utföra hans viktigaste uppdrag. Ingen chef i kyrkans historia har någonsin arbetat mer med L. Ron Hubbard än Mr. Miscavige. De kommunicerade konstant.

Under senare år talade L. Ron Hubbard om en hjältemodig chef inom kyrkan som rensade ut skurkar från kyrkans personal när dessa försökte ta kontroll över Scientology medan Mr. Hubbard bedrev intensiv forskning och inte var involverad i kyrkans dagliga ledning.

När Mr. Hubbard berättade vad som nästan hade hänt, sade han:

”Så förlåt mig för att jag inte ledde kyrkan då den nästan föll i fientliga händer. Men allt ordnade sig. Varför? Därför att riktiga Scientologists såg till att det blev så. Min tilltro var befogad.”

Denna ”riktiga Scientologist” som L. Ron Hubbard talade om var David Miscavige.

David Miscavige vid Saint Hill Manor

År 1982 bad Mr. Hubbard om en omorganisation av kyrkan för att se till att kyrkan och religionen skulle kunna fortsätta i all framtid och alltid förbli trogna sitt ”Source”-material – termen som används för L. Ron Hubbards filosofi, policy och religionens grundläggande teologi. I detta syfte såg Mr. Hubbard till att Religious Technology Center bildades för att inneha de till Scientology och Dianetics knutna varumärkena och bevara, upprätthålla och skydda religionen Scientology. Han utsåg Mr. Miscavige till förvaltare av denna kyrkoorganisation.

Mr. Hubbard utsåg även David Miscavige till ordförande för den organisation som ansvarar för att övervaka och hantera hans personliga angelägenheter för återstoden av sitt liv.

L. Ron Hubbard beskrev i detalj en plan för Scientologys framtida expansion. Han beskrev projekt han ansåg var avgörande för denna expansion, inklusive att verifiera och skydda allt Source-material. Han gav David Miscavige sitt fulla förtroende – den mångåriga vän som han personligen hade varit mentor till – att genomföra dessa projekt och att fortsätta att skydda kyrkan.

Efter L. Ron Hubbards bortgång 1986 var det Mr.  Miscavige som styrde Scientology genom många utmanande tider, för som historien visar är det verkliga provet för varje religion att överleva sin grundares bortgång. Faktum är att det var Mr. Miscavige som tryggade denna överlevnad genom att i USA få fullt erkännande för Scientology Kyrkan som religion och föra ut Scientology på den globala arenan.

Sedan dess har Mr. Miscavige orubbligt fört vidare L. Ron Hubbards arv in i framtiden och fortsätter med att förverkliga hans vision. Som ett resultat är Scientology nu den enda större religion som uppstått under 1900-talet och den växer snabbare än någon annan religion i modern tid.

Förtroende och vänskap är saker som smitts i eld och hamrats ut på livets städ. Vi har gått igenom mycket tillsammans. Jag litar på dig precis som du litar på mig. L. Ron Hubbard till David Miscavige

FÖRTROENDESTJÄRNAN

FÖRTROENDESTJÄRNAN

I oktober 1982 skänkte Mr. Hubbard nålen med ”förtroendestjärnan” till David Miscavige. Denna hedersbetygelse symboliseras av en unik guldnål med en diamant i mitten, och ett identifieringskort som förklarar dess betydelse. Erkännandet, skrev L. Ron Hubbard, ”inspirerades av idén att en person med denna nål och med detta kort skulle kunna rätta till en situation och folk skulle ha förtroende för honom, snarare än för andra som bara låtsades hantera det”.

Mr. Hubbard förklarade också att kortet och nålen representerade en person som han visste av erfarenhet att: ”Jag kan lita på utan förbehåll.”

När han presenterade förtroendestjärnan till Mr. Miscavige nämnde L. Ron Hubbard: ”Förtroende och vänskap är saker som smitts i eld och hamrats ut på livets städ. Vi har gått igenom mycket tillsammans. Jag litar på dig precis som du litar på mig.”

Inskriptionen på baksidan av kortet lyder: ”Personen som bär denna nål talar för L. Ron Hubbard personligen.”

Detta offentliga uttalande av förtroende var särskilt viktigt, för i 1980 började Mr. Hubbard dra sig tillbaka från det offentliga livet för att kunna fortsätta med sin forskning och för att skriva. Han anförtrodde David Miscavige uppgiften att möta de krav som ställs på en växande kyrka och rörelse, som erfordrade ett stadigt och beslutsamt ledarskap.

OM DAVID MISCAVIGE