RealTime

Mr. Miscavige på Saint Hill i Sussex, England. I bakgrunnen ligger L. Ron Hubbards hjem på den 240 mål store eiendommen hvor det også står en avansert Scientology Kirke.

David Miscavige ble født i 1960 og har vært Scientologist det meste av sitt liv. Han huskes fortsatt som det 12-årige vidunderbarnet som ankom på Saint Hill i Sussex, England. Saint Hill var L. Ron Hubbards hjem fra 1959 til 1966, stedet hvor han forsket frem og formulerte sitt banebrytende arbeid om sinnet og ånden, også treningssenteret for religionen. Det var i de omgivelsene – høyaktet blant Scientologister – at David Miscavige vakte oppsikt da han arbeidet som den yngste profesjonelle auditoren (en Dianetics eller Scientology utøver) i Saint Hills berømte Hubbard Veilednings Senter i England.

Knapt et år etter sin ankomst til Sea Organizationen – Scientologys religiøse orden – da han var 16 år gammel, var han blant en håndfull mennesker som ble plukket ut til å arbeide direkte under L. Ron Hubbard. Mr. Hubbard erkjente 17-åringens evner, og utnevnte David Miscavige til Director of Photography for de opprinnelige Scientology treningsfilmene.

Senere arbeidet Mr. Miscavige, etter Mr. Hubbards anmodning, som Action Chief, den overordnede lederen som var ansvarlig for å overvåke prosjekter angående Scientology Kirker rundt om i verden. Som 18-åring var David Miscavige blitt den personen som L. Ron Hubbard ønsket skulle utføre hans viktigste oppgaver. Ingen leder i Kirkens historie har noensinne omgåttes mer med L. Ron Hubbard enn Mr. Miscavige. De var i konstant kommunikasjon.

I senere år, L. Ron Hubbard beskrev en heltemodig leder innenfor Kirken som identifiserte og deretter renset kirkens rekker for kjeltringer som forsøkte å ta kontroll over Scientology mens Mr. Hubbard var engasjert i intensiv forskning og ikke direkte involvert i Kirkens daglige ledelse.

Da han reflekterte over hva som nesten hadde skjedd, uttalte Mr. Hubbard:

«Så tilgi meg for ikke å lede Kirken da den nesten falt i fiendtlige hender. Det hele ordnet seg. Hvorfor? Fordi virkelige Scientologister sørget for at det skjedde. Min tillit var berettiget.»

Den «virkelige Scientologisten» L. Ron Hubbard snakket om, var David Miscavige.

David Miscavige på Saint Hill Manor

I 1982 bad Mr. Hubbard om en omorganisering av Kirken som var utformet til å sikre at Kirken og religionen kunne fortsette for all fremtid, alltid tro mot sine «Source»-materialer, uttrykket for L. Ron Hubbards filosofi, policyer (retningslinjer) og grunnleggende teologi av religionen. Derfor etablerte Mr. Hubbard Religious Technology Center som innehaveren av varemerkene tilknyttet Scientology og Dianetics og for å bevare, opprettholde og beskytte Scientology religionen. Han utnevnte Mr. Miscavige som forvalter for denne Kirkeorganisasjonen.

Mr. Hubbard utnevnte også David Miscavige til formann for den organisasjonen som har ansvaret for å føre tilsyn med og håndtere hans personlige anliggender i resten av sitt liv.

L. Ron Hubbard la frem i detalj en plan for den fremtidige ekspansjonen av Scientology. Han skisserte prosjekter han anså for å være avgjørende for den ekspansjonen, inklusive å autentisere og beskytte alle Source-materialer. Han satte fullstendig tillit til David Miscavige, den mangeårige vennen han personlig hadde veiledet, til å utføre disse prosjektene og til å fortsette å beskytte Kirken.

Etter L. Ron Hubbards bortgang i 1986, var det Mr. Miscavige som styrte Scientology gjennom mange utfordrende tider, for som historien viser, er den sanne testen for enhver religion å overleve sin Grunnleggers bortgang. Det var Mr. Miscavige som sikret denne overlevelsen ved å oppnå full religiøs anerkjennelse i USA og ved å føre Scientology inn på den globale scenen.

Siden da har Mr. David Miscavige standhaftig båret L. Ron Hubbards arv videre inn i fremtiden og fortsetter å virkeliggjøre hans visjon. Som et resultat står Scientology nå som den eneste større religionen som har oppstått i det 20. århundret, og vokser raskere enn noen annen religion i moderne tid.

Tillit og vennskap er ting som smis i ild og bankes ut på livets ambolt. Vi har vært gjennom mye sammen. Jeg har tillit til deg akkurat som du har tillit til meg. L. Ron Hubbard til David Miscavige

STAR OF TRUST

STAR OF TRUST

I oktober 1982 skjenket Mr. Hubbard «Star of Trust»-nålen til David Miscavige. Denne æren blir minnet ved en unik gullnål med en diamant i midten, og et identifikasjonskort som beskriver dens betydning. Anerkjennelsen, skrev L. Ron Hubbard, ble «inspirert av ideen om at en person med den nålen og med det kortet kunne få orden på en situasjon og ville bli trodd over andre som foregir å handle slik».

Mr. Hubbard forklarte videre at kortet og nålen representerer en person som han visste av erfaring at: «Jeg kan stole på uten forbehold.»

Da han presenterte Star of Trust til Mr. Miscavige bemerket L. Ron Hubbard: «Tillit og vennskap er ting som smis i ild og bankes ut på livets ambolt. Vi har vært gjennom mye sammen. Jeg har tillit til deg akkurat som du har tillit til meg.»

Tilegnelsen på baksiden av kortet lyder: «Personen som bærer denne nålen taler personlig for L. Ron Hubbard.»

Denne offentlige uttalelsen om tillit var av avgjørende betydning, fordi i begynnelsen av 1980 begynte Mr. Hubbard å tre tilbake fra det offentlige liv for å fortsette sin forskning og skrevne verker. Han betrodde David Miscavige å møte kravene for en voksende kirke og en bevegelse som krevde stødig og bestemt lederskap.

OM DAVID MISCAVIGE