RealTime

Scientology omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa sanningar är:

  • Människan är en odödlig andlig varelse.
  • Hennes erfarenheter sträcker sig långt utöver en enda livstid.
  • Hennes förmågor är obegränsade, om än inte förverkligade i nuet.

Vidare anser Scientology att människan i grunden är god och att hennes andliga befrielse beror på henne själv, hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum. I detta avseende är Scientology en religiös filosofi i ordets djupaste bemärkelse, för det handlar om inget mindre än fullständig rehabilitering av människans medfödda andliga själv – hennes förmågor, hennes medvetande och hennes visshet om sin egen odödlighet. Dessutom, eftersom religion har att göra med anden i förhållande till sig själv, universum och annat liv, och i grunden är tron på andliga varelser, följer Scientology en religiös tradition som är minst lika gammal som mänskligheten. Men vad Scientology i slutändan representerar är nytt. Dess religiösa teknologi är ny, dess kyrkliga organisation är ny, och vad den innebär för 2000-talet är helt nytt.

Centralt för Scientology är dess axiom som exakt definierar livets grundläggande lagar och sanningar, inklusive vilka vi är, vad vi är kapabla till, och viktigast av allt, hur vi ska kunna förverkliga våra medfödda andliga förmågor. Dessa axiom utgör grunden för en oerhörd visdomssamling som är tillämplig på hela livet. Från denna visdom har framkommit ett stort antal grundläggande principer som människor kan använda för att förbättra deras omedelbara liv, samt uppnå andlig odödlighet. I själva verket finns det ingen aspekt av livet som inte kan förbättras genom tillämpning av Scientologys principer.

Besök Scientologys officiella webbplats på www.scientology.se.