RealTime

Mr. David Miscavige da han er lige ved at bekendtgøre et vendepunkt for Scientology religionen i 2013 i Clearwater i Florida.

I en række præsentationer der strakte sig over tre dage i november 2013 bekendtgjorde mr. Miscavige hvad der er blevet kendt som “Teknologiens Guldalder”. Han fortalte de mere end 10 000 Scientologister der samledes i Clearwater i Florida: “Det vil blive en helt ny verden ... I er kommet til et vendepunkt i historien — et vendepunkt der garanterer vores fremtid ind i selve evigheden.”

Med det etablerede mr. Miscavige vigtigheden af sin bekendtgørelse — intet mindre end en forvandling af Scientologys verden, og med den en vished om at enhver Scientologist nu kunne opnå de højere åndelige eksistenstilstande de ønskede.

Eventen for udgivelsen af Tech’ens Guldalder

Projektet der omfatter Teknologiens Guldalder begyndte for alvor efter afslutningen af Guldalderen for Viden og dens genvinding af fundamenterne for Dianetics og Scientology — Basics Bøger og Foredrag, Kongresforedragene og de Avancerede Instruktionskursusforedrag. Det var essentielt at de værker blev bekræftet som komplette og korrekte da de gav betydningsfulde opdagelser om mr. Hubbards oprindelige hensigt med hensyn til uddannelse og processing.

Nogle af disse opdagelser var blevet tilsløret af tid og fordrejning; nogle var aldrig blevet fuldt ud identificeret og samlet; nogle var hvad mr. Hubbard beskrev som “mistet teknologi” — hvilket betyder bogstaveligt talt mistet eller mistet i kraft af ikke længere at blive anvendt eller ikke at blive anvendt korrekt.

Med afslutningen af dette enorme projekt, havde mr. Miscavige indvarslet Teknologiens Guldalder. Han beskrev den således:

“Tro ikke at det vi har her, er noget som bare er ‘fikset op her og der’. Hvad vi vil afsløre er så omfattende og alsidigt at det eneste ord der forekommer passende til at beskrive det er ‘alting’.”

Genvindingen og restaureringen af tabt og mangelfuld teknologi førte mr. Miscavige til at granske 21 366 af L. Ron Hubbards Policy Letters (administrative udstedelser), Tekniske Bulletiner (tekniske udstedelser) og andre skriftlige materialer for autenticitet over en flerårig periode. Han vurderede indholdet og sammenhængen og korrigerede selv de mindste udeladelser eller uautoriserede fordrejninger.

For en Scientologist betyder det vished om at deres Bro til Total Frihed er 100 procent on-Source (i følge LRHs materialer) uden fordrejninger. Det betyder at de kan gå op ad Broen mere direkte og med bedre resultater fordi vejen nu indeholder præcise data, procedurer eller processer som de oprindeligt blev udviklet af mr. Hubbard.

Mr. Miscavige har det endelige ansvar for at sikre standarden og den ægte anvendelse af L. Ron Hubbards teknologier i Dianetics og Scientology. Det ansvar og hans ufejlbarlige engagement blev klart demonstreret med færdiggørelsen af Teknologiens Guldalder.

For at fremskynde administrationen af disse nyligt standardiserede uddannelses- og processingrutiner udførte mr. Miscavige det største og mest intensive kirkelige undervisningsprogram i Scientologys historie. Ved slutningen af programmet havde han ført tilsyn med undervisningen af cirka 1 100 overordnede præster fra Kirker i 37 lande som vendte hjem for at uddanne og auditere medlemmer i deres områder.

Da de først var blevet udgivet i november 2013 havde materialerne, redskaberne og uddannelsen i denne Teknologiens Guldalder strømlinet forløbet til at blive en Scientology auditor. Denne bedrift blev indbegrebet af “At Holde Scientology Virkende” og lukkede døren for evigt for enhver mulighed for uautoriserede tilføjelser, udeladelser eller andre fordrejninger af mr. Hubbards værker.

Betydningen for de individuelle Scientologister var — og forbliver — enorm. Disse bedrifter bebudede en stor og imponerende fremtid for Scientology, en fremtid skabt og mejslet ind i evigheden af L. Ron Hubbard og leveret af David Miscavige.

Mr. David Miscavige førte tilsyn med det mest omfattende uddannelsesprogram i Kirkens historie der omfattede mere end 1 100 overordnede kirkelige præster fra Scientology Kirker i 37 lande der dimitterede fra Teknologiens Guldalder-kurser og bragte denne viden tilbage til deres hjemlande.

RENÆSSANCE