RealTime

Mr. David Miscavige precis innan han tillkännager en vändpunkt för religionen Scientology, år 2013 i Clearwater i Florida.

I en serie presentationer under tre dagar i november 2013 tillkännagav Mr. Miscavige vad som kommit att kallas ”Teknologins Guldålder”. Han berättade för de mer än 10 000 Scientologists som hade samlats i Clearwater i Florida: ”Det kommer att vara en helt ny värld ... Ni har anlänt till en vändpunkt i historien – en vändpunkt som garanterar vår framtid för evigt.”

Med det fastställde Mr. Miscavige vikten av hans tillkännagivande – inget mindre än en omvandling av Scientologys värld, och med det visshet om att varje Scientologist nu kunde uppnå de högre tillstånden av andlig existens de önskade.

Evenemang för Teknologins Guldålder

Projektet som omfattade Teknologins Guldålder inleddes på allvar vid fullbordandet av Kunskapens Guldålder och återställandet av Dianetics och Scientologys fundament – Grundernas böcker och föreläsningar, Kongressföreläsningarna och de Avancerade Kliniska Kurserna. Det var väsentligt att dessa arbeten verifierades som kompletta och korrekta, då de tillhandahöll avgörande upptäckter om Mr. Hubbards ursprungliga avsikt beträffande utbildning och processing.

Några av dessa upptäckter hade fördunklats med tiden och av förändringar; vissa hade aldrig helt identifierats och blivit sammanställda; vissa var vad Mr. Hubbard beskrev som ”förlorad tech” – vilket betyder bokstavligen förlorad eller förlorad på grund av att det inte längre tillämpades eller inte tillämpades på rätt sätt.

Med fullbordandet av detta kolossala företag inledde Mr. Miscavige Teknologins Guldålder. Han beskrev det så här:

”Tro inte att det som nu kommer att avtäckas bara är en liten korrigering ’här och där’. Det som ska presenteras är så stort och omfattande att det enda ordet som passar för att beskriva det är ’allting’.”

Återvinnandet och återställandet av förlorad och ofullständig teknologi förde Mr. Miscavige till att granska 21 366 av L. Ron Hubbards Policy Letters, Technical Bulletins och annat skriftligt material för äkthet, över en period av flera år. Han bedömde innehåll och sammanhang och korrigerade de minsta försummelser eller oauktoriserade förändringar.

För en Scientologist innebär det definitivt att deras Bro till total frihet är till hundra procent on-Source, utan förändringar. Det betyder att de kan gå uppför Bron mer direkt och med större resultat, eftersom vägen nu innehåller den exakta informationen, proceduren eller processerna som ursprungligen utvecklades av Mr. Hubbard.

Mr. Miscavige bär det yttersta ansvaret för att säkerställa standarden och den oförvanskade tillämpningen av L. Ron Hubbards teknologier i Dianetics och Scientology. Han har på dramatiskt sätt visat det ansvaret och hans osvikliga engagemang med fullbordandet av Teknologins Guldålder.

För att underlätta administrationen av dessa nya standardiserade utbildnings- och processing-rutiner, genomförde Mr. Miscavige det största och mest intensiva kyrkliga undervisningsprogrammet i Scientologys historia. Vid slutet av programmet hade han sett till utbildningen av omkring 1 100 högre pastorer från kyrkor i 37 länder, som sedan återvände för att utbilda och auditera församlingsmedlemmar i sina hemområden.

När materialet, verktygen och utbildningen i Teknologins Guldålder släpptes i november 2013, effektiviserade de processen för att bli en av Scientologys auditorer. Denna prestation blev förkroppsligandet av ”Att hålla Scientology fungerande”, och stängde dörren för evigt för varje möjlighet till oauktoriserade tillägg, utelämnanden eller andra förändringar av Mr. Hubbards verk.

Innebörden för enskilda Scientologists var – och förblir – oerhörd. Dessa prestationer inledde en stor och ädel framtid för Scientology, en framtid som föreställts av och ristats in i evigheten av L. Ron Hubbard, och som genomfördes av David Miscavige.

Mr. Miscavige ledde det mest omfattande utbildningsprogrammet i kyrkans historia som involverade mer än 1 100 högre kyrkliga pastorer från Scientology Kyrkor i 37 länder, vilka utexaminerades i Teknologins Guldålder-kurser och tog med sig kunskapen när de återvände till sina hemländer.

RENÄSSANS