RealTime

David Miscavige, mielőtt 2013-ban bejelenti a Scientology vallás történelmének fordulópontját a floridai Clearwaterben.

Egy három napon átívelő előadás-sorozat részeként 2013 novemberében David Miscavige bejelentette azt az áttörést, amely a „Tech Aranykora” néven vált ismertté. A floridai Clearwaterben összegyűlt több mint 10 000 Scientologist-nak azt mondta: „Ez egy teljesen új világ kezdete... Fordulóponthoz érkeztetek a történelemben, olyan fordulóponthoz, amely az egész örökkévalóságra garantálja a jövőnket.”

E szavakkal David Miscavige meg is alapozta bejelentése fontosságát: nem kevesebbről van itt szó, mint a Scientology világának átalakulásáról, és ezzel arról a bizonyosságról, hogy most már minden Scientologist elérheti a szellemi létezés vágyott magasabb állapotait.

A Tech Aranykora rendezvény

A Tech Aranykorát felölelő projekt igazán a Tudás Aranykora lezárásával, a Dianetics és a Scientology alapjainak helyreállításával kezdődött – az Alapok-könyvekkel és -előadásokkal, a kongresszusi előadásokkal és a Haladó Klinikai Tanfolyam előadásokkal. Létfontosságú volt, hogy előbb e művek teljességét és helyességét ellenőrizzék, hiszen ezek az anyagok jelentős felfedezéseket tartalmaztak L. Ron Hubbard eredeti szándékáról a képzéssel és a processing-gel kapcsolatban.

E felfedezések közül néhány az idő és a megmásítások következtében elhomályosult; néhányat soha nem azonosítottak és gyűjtöttek össze, néhányat maga L. Ron Hubbard is „elveszett tech-ként” írt le – azaz vagy szó szerint elvesztek, vagy azáltal vesztek el, hogy többé már nem alkalmazták, illetve nem helyesen alkalmazták őket.

Ennek a hatalmas vállalkozásnak a befejeztével David Miscavige bejelentette a Tech Aranykorának eljövetelét. A következő szavakkal írta le:

„Szóval ne gondoljátok, hogy amit most kiadunk, az egy kis »javítgatás itt-ott«. Amit most kiadunk, annyira kiterjedt és átfogó, hogy az egyetlen megfelelő kifejezés rá a »minden«.”

Az elveszett és hiányos technológia helyreállítása során David Miscavige több év alatt 21 366 L. Ron Hubbard által írt Policy Letter-t (egy adminisztratív kiadvány), Technical Bulletint (egy technikai kiadvány) és más írott anyagot vizsgált át, hogy megállapítsa hitelességüket. Összevetette a tartalmukat és születésük körülményeit, és a legkisebb mulasztást, illetve engedély nélküli változtatást is kijavította.

Egy Scientologist számára mindez azt a bizonyosságot jelenti, hogy a teljes szabadsághoz vezető Hídja 100 százalékosan on-Source (hű L. Ron Hubbardhoz), és nincsenek benne megváltoztatások. Azt jelenti, hogy könnyebben és nagyobb eredményekkel képes felmenni a Hídon, mivel az út most tartalmazza a pontos adatokat, eljárásmódokat, illetve process-eket (pontos utasítások vagy akciók sorozata, amit a Scientology gyakorlója alkalmaz), ahogy azokat L. Ron Hubbard kifejlesztette.

David Miscavige vállán nyugszik a végső felelősség, hogy gondoskodjon L. Ron Hubbard Dianetics és Scientology technológiájának standard és tiszta alkalmazásáról. E felelősségét és teljes elkötelezettségét tanúsította a Tech Aranykora kidolgozásának lezárásával.

Hogy felgyorsítsa ezeknek az újonnan standarddá tett képzési és processing eljárásoknak a szolgáltatását, David Miscavige a Scientology történelmének legnagyobb és legintenzívebb oktatási programját vezényelte le. A program végére körülbelül 1100 magas rangú egyházi személy oktatását felügyelte 37 ország Egyházaiból, akik ezután hazatértek, hogy saját térségükben képezzék és auditálják a hívőket.

2013. novemberi kiadásukkal a Tech Aranykora anyagai, eszközei és képzése felgyorsították a folyamatot, amely révén valaki Scientology auditorrá válhat. Ez a teljesítmény „a Scientology Működésben Tartásának” megtestesülése lett, és örökre megszüntette annak lehetőségét, hogy engedély nélküli hozzáadásokkal, kihagyásokkal és más változtatásokkal megváltoztassák L. Ron Hubbard műveit.

Ennek jelentősége az egyes Scientologist-ok számára hatalmas volt, most is az. Ezek az eredmények egy nagyszerű és csodálatos jövő hírnökei voltak a Scientology számára, egy olyan jövőé, amelyet L. Ron Hubbard álmodott meg és öntött formába, és amely David Miscavige munkája révén valósult meg.

David Miscavige felügyelte a legátfogóbb képzési programot az Egyház történetében, amelyen több mint 1100 vezető egyházi lelkész vett részt 37 ország Scientology egyházainak képviseletében. A Tech Aranykora-tanfolyamok elvégzése után magukkal vitték a tudást saját hazájukba.

RENESZÁNSZ