RealTime

מר דיוויד מיסקביג' עומד להכריז על נקודת מפנה עבור דת ה‑Scientology בשנת 2013 בקלירווטר, פלורידה.

בסדרה של מצגות שנפרשו על שלושה ימים בנובמבר 2013, מר מיסקביג' הכריז על מה שהפך להיות ידוע בתור "עידן הזהב של הטכנולוגיה". הוא אמר ליותר מ-10,000 הסיינטולוגים שהתכנסו בקלירווטר, פלורידה: "זה הולך להיות עולם חדש לגמרי ... הגעתם לנקודת מפנה בהיסטוריה – נקודת מפנה שמבטיחה את עתידנו לנצח עצמו".

בכך מר מיסקביג' קבע את חשיבות הכרזתו – לא פחות מאשר טרנספורמציה של עולם ה‑Scientology, ואיתה, ודאות שכל הסיינטולוגים יוכלו כעת להגיע למצבים הגבוהים יותר של קיום רוחני שהם שאפו לו.

אירוע השחרור של עידן הזהב של הטכנולוגיה

הפרויקט שהקיף את 'עידן הזהב של הטכנולוגיה' החל בהיקף גדול יותר עם סיומו של 'עידן הזהב של הידע' ושחזור היסודות של Dianetics ו‑Scientology – 'הספרים וההרצאות של היסודות', 'הרצאות הכנסים' ו‑'הרצאות הקורסים הקליניים המתקדמים'. זה היה חיוני לוודא שאותן עבודות הן שלמות ונכונות, מאחר שהן סיפקו תגליות משמעותיות של כוונתו המקורית של מר האברד בנוגע להכשרה ולאודיטינג.

כמה מאותן תגליות היו מוסתרות על-ידי הזמן והסילופים; כמה מעולם לא זוהו ולוקטו במלואן; כמה היו מה שמר האברד תיאר בתור "טכנולוגיה אבודה" – כלומר אבדו פשוטו כמשמעו, או אבדו משום שהן כבר לא יושמו או שהן יושמו בצורה לא נכונה.

עם השלמת המשימה המסיבית הזו, מר מיסקביג' הוביל ל-'עידן הזהב של הטכנולוגיה'. הוא תיאר זאת כך:

"היפטרו מכל רעיון שמה שעומד להיחשף הוא רק איזשהו 'תיקון קטן פה ושם'. מה שעומד להיחשף הוא כל-כך מקיף וכולל שהמילה ההולמת היחידה לתאר אותו היא 'הכול'."

השיקום והשחזור של טכנולוגיה אבודה ולא שלמה הובילו את מר מיסקביג' לעבור בדקדקנות על 21,366 מכתבי מדיניות, עלונים טכניים וחומרים כתובים אחרים של ל. רון האברד כדי לוודא אותנטיות במשך תקופה של שנים. הוא העריך את התוכן וההקשר ותיקן אפילו את ההשמטות או הסילופים הלא מאושרים הקטנים ביותר.

עבור סיינטולוגים, זה אומר ודאות שה-'גשר לחופש מוחלט' שלהם 'נאמן למקור' ב-100 אחוז בלי שום סילופים. זה אומר שהם יכולים לטפס במעלה ה-'גשר' בצורה ישירה יותר ועם תוצאות גדולות יותר, כי הנתיב מכיל כעת את הנתונים, הנוהל או התהליכים המדויקים כפי שפותחו במקור על-ידי מר האברד.

מר מיסקביג' נושא באחריות האולטימטיבית לוודא את היישום הסטנדרטי והטהור של הטכנולוגיות של ל. רון האברד של Dianetics ו‑Scientology. הוא הוכיח באופן דרמתי את אותה אחריות ואת המחויבות הוודאית שלו עם השלמת 'עידן הזהב של הטכנולוגיה'.

על מנת לזרז את העברת רוטינות ההכשרה והאודיטינג האלה שנקבע להן סטנדרט חדש, מר מיסקביג' ביצע את תוכנית החינוך הרוחני הגדולה ביותר והאינטנסיבית ביותר בהיסטוריה של Scientology. בסוף התוכנית, הוא פיקח על ההדרכה של כ-1,100 אנשי דת בכירים מארגונים ב-37 מדינות, שלאחר מכן חזרו להעביר הכשרה ואודיטינג לחברי קהילה באיזורים של ביתם.

לאחר שפורסמו בנובמבר 2013, החומרים, הכלים וההכשרה של 'עידן הזהב של הטכנולוגיה' ייעלו את התהליך של הפיכה לאודיטור של Scientology. הישג זה הפך להתגלמותה של "שמירת Scientology פועלת", וסגר את הדלת לתמיד על כל אפשרות של הוספות, השמטות או סילופים לא מאושרים אחרים של עבודותיו של מר האברד.

המשמעות של זה עבור סיינטולוגים היתה – ונשארת – עצומה. הישגים אלה בישרו על עתיד נפלא ומרשים עבור Scientology, עתיד ש-ל. רון האברד הגה וגיבש אותו לנצח, ודיוויד מיסקביג' סיפק אותו.

מר מיסקביג' פיקח על תוכנית ההכשרה המקיפה ביותר בהיסטוריה של הדת, שכללה יותר מ-1,100 יועצים רוחניים בכירים מארגוני Scientology ב-37 מדינות אשר סיימו את קורסי 'עידן הזהב של הטכנולוגיה' ונשאו את הידע הזה בחזרה לארצם.

רנסנס