RealTime

Mr. David Miscavige er ved å kunngjøre et vendepunkt for Scientology religionen i 2013 i Clearwater, Florida.

I en rekke presentasjoner som strakk seg over tre dager i november 2013 bekjentgjorde Mr. Miscavige det som har blitt kjent som «Teknologiens Gullalder». Han fortalte de mer enn 10 000 Scientologistene som samlet seg i Clearwater, Florida: «Det kommer til å bli en helt ny verden ... Dere har kommet til et vendepunkt i historien – et vendepunkt som garanterer vår fremtid inn i evigheten selv.»

Med det fastla Mr. Miscavige betydningen av sin bekjentgjørelse – intet mindre enn en forvandling av Scientologys verden, og med det, vissheten om at hver eneste Scientologist nå kunne oppnå de høyere tilstandene av åndelig eksistens de ønsket.

Teknologiens Gullalder fase II Utgivelsesevent

Prosjektet som omfattet Teknologiens Gullalder begynte for alvor ved fullføringen av Kunnskapens Gullalder og gjenvinningen av fundamentene til Dianetics og Scientology – De Grunnleggende Bøkene og Foredragene, Kongress-foredragene og De Avanserte Kliniske Kurs Foredragene. Det var vesentlig at disse verkene ble bekreftet som fullstendig og korrekt, ettersom de gav betydningsfulle oppdagelser av Mr. Hubbards opprinnelige hensikt angående trening og processing.

Noen av disse oppdagelsene hadde blitt tilslørt av tid og endring, noen hadde aldri blitt fullt ut identifisert og satt sammen, noen var det Mr. Hubbard beskrev som «tapt teknologi» – som bokstavelig talt betyr mistet, eller mistet på grunn av at den ikke lenger blir anvendt eller ikke blir anvendt på korrekt måte.

Med fullføringen av denne massive bedriften, innledet Mr. Miscavige Teknologiens Gullalder. Han beskrev det slik:

«Glem ideer om at det som skal avdukes bare er lappverk her og der. Det vi er ved å avduke er så omfangsrikt og omfattende at det eneste passende ordet til å beskrive det er ’alt’.»

Gjenvinningen og gjenopprettelsen av tapt og ufullstendig teknologi førte Mr. Miscavige til å finkjemme 21 366 av L. Ron Hubbards Policy Letters (en adminstrativ utstedelse), Technical Bulletins (en teknisk utstedelse) og andre skrevne materialer for autentisitet, over en periode på flere år. Han vurderte innhold og sammenheng og korrigerte selv de minste unnlatelser eller uautoriserte endringer.

For en Scientologist betyr det visshet om at deres Bro til Total Frihet er 100 prosent Source uten noen endringer. Det betyr at de kan gå opp Broen mer direkte og med større resultater, fordi veien nå inneholder de presise dataene, prosedyrene eller processene som opprinnelig ble utviklet av Mr. Hubbard.

Mr. Miscavige har det endelige ansvaret for å sikre den standardmessige og rene anvendelsen av L. Ron Hubbards teknologier i Dianetics og Scientology. Han demonstrerte det ansvaret og sitt usvikelige engasjement på en dramatisk måte med fullføringen av Teknologiens Gullalder.

For å øke tempoet på administrasjonen av disse nylig standardiserte trenings- og processingrutinene, utførte Mr. Miscavige det største og mest intensive kirkelige programmet for trening i Scientologys historie. Ved slutten av programmet hadde han overvåket instruksjonen av cirka 1100 ledende kirkemedlemmer fra Kirker i 37 nasjoner, som så reiste hjem for å trene og auditere kirkemedlemmer i deres områder.

Etter utgivelsen i november 2013 ble processen for å bli en Scientology auditor strømlinjeformet av materialene, verktøyene og treningen i denne Teknologiens Gullalder. Denne bedriften ble legemliggjørelsen av «Å Holde Scientology Virkende», og lukket døren for evig tid på enhver mulighet for uautoriserte tilføyelser, unnlatelser eller andre endringer til Mr. Hubbards verker.

Betydningen for individuelle Scientologister var – og er fortsatt – enorm. Disse prestasjonene varslet om en storslagen og praktfull fremtid for Scientology, en fremtid som var unnfanget og skåret inn i evigheten av L. Ron Hubbard, og levert av David Miscavige.

Mr. Miscavige førte tilsyn med det mest omfattende treningsprogrammet i Kirkens historie, som omfattet mer enn 1100 ledende kirkemedlemmer fra Scientology Kirker i 37 nasjoner som ble uteksaminert fra Teknologiens Gullalder-kurs og tok den kunnskapen med tilbake til sine hjemland.

RENESSANSE