RealTime

הפתיחה החגיגית ליד החוף של הארגון המהמם החדש על הכביש המהיר 101 מסמלת נקודת ציון בצמיחה המרשימה של Scientology ברחבי מדינת הזהב.