RealTime

מה ש[דיוויד מיסקביג'] עשה במהלך השנים היה באמת משהו שאתה, אתה לא יכול להאמין שאדם אחד יכול להשיג למעשה. הוא באמת הפך את Scientology למה שהיא היום. אן האזן