RealTime

כל הסיינטולוגים מאוד מתלהבים ממר מיסקביג', במיוחד אנחנו, הוותיקים שהיינו בסביבה ואנחנו רואים שההתקדמות והקבלה של Scientology גדלה במידה רבה בכל העולם. פטרישיה האריס