RealTime

מנהיגים אמיתיים למעשה יוצרים שינוי ולמעשה יש להם יכולת חיזוי והם יכולים ליצור עתיד. ומה שדיוויד מיסקביג' מגלם זה את המנהיגות הזו. קיירה קינה