RealTime

David Miscavige arbeider for og er ansvarlig overfor Scientologys millioner av medlemmer. Han er utrettelig i sin bestrebelse på å tjene deres og religionens interesser.

Som drivkraften bak et verdensomspennende program med å ekspandere alle Scientology Kirker slik at de bedre kan tjene Scientologister og deres lokalsamfunn, ledet Mr. Miscavige etableringen av en ny type Scientology Kirker. Disse Kirkene står som steder for bistand hvor alle er velkomne. De er også Kirkene hvorfra Scientologister når ut med sine humanitære programmer for å redusere intoleranse, analfabetisme, moralsk forfall og stoffmisbruk.

L. Ron Hubbard formulerte målet om å skape Kirker som avspeiler fysisk hva de gir åndelig:

«Dere skaper en øy av vennlighet, anstendighet og lettelse i havet av en voldsom verden. ... En gang i fremtiden vil øyene bli til havet.»

For å realisere dette målet lanserte Mr. Miscavige et program med det erklærte målet å gjøre enhver Scientology Kirke til en Ideell Scientology Kirke – ideell med hensyn til plassering, design, kvalitet, religiøse tjenester og sosiale programmer.

Hver Kirke er unik og skapt for å romme hele rekken av Scientology servicer til både Scientologister og samfunnet som omgir den. De har alle et omfattende informasjonssenter med multimedie-displayer som introduserer publikum til alle aspekter av Dianetics og Scientology. Dessuten tjener biblioteker, møtelokaler og kapeller til å holde kirkelige handlinger og andre sammenkomster. Den første bølgen av disse nye Kirkene pryder nå kulturelle sentre verden over, herunder Madrid, London, Berlin, New York, Roma, Washington, D.C., Brussel, Tel Aviv, Kaohsiung og Sydney.

Dere skaper en øy av vennlighet, anstendighet og lettelse i havet av en voldsom verden. ... En gang i fremtiden vil øyene bli til havet.L. Ron Hubbard

Nye Ideelle Organisasjoner åpner nå regelmessig sine dører, med mange andre i horisonten, idet Scientologister samles for å støtte en global bevegelse for Ideelle Kirker som kan tjene sine respektive lokalsamfunn langt inn i fremtiden.

David Miscavige innviet også et program for å etablere Ideelle Avanserte Scientology Organisasjoner på hvert eneste kontinent. Disse organisasjonene åpner inngangsporten til de høyeste åndelige nivåene på vidt gap for Scientologister over hele verden.

Som et annet tegn på Kirkens rivende vekst har fire slike Ideelle Avanserte Organisasjoner blitt innviet siden begynnelsen av 2014 og ytterligere tre er under planlegging og design.

På toppen av Scientology religionen og etablert av David Miscavige i oppfyllelsen av L. Ron Hubbards visjon, står nå det internasjonale åndelige hovedsetet for religionen – Flag-bygningen. Denne Scientology katedralen ble innviet i 2013, og betjener tusener av gangen til fremgang gjennom auditing (åndelig veiledning) og studier. Og alt i omgivelser som er i samsvar med teknologien selv.

OM DAVID MISCAVIGE