RealTime

David Miscavige arbetar för och är ansvarig inför Scientologys miljontals församlingsmedlemmar. Han är oförtröttlig i sitt arbete för att tjäna deras intressen och religionens intressen.

I egenskap av den drivande kraften bakom ett världsomspännande program för att expandera alla Scientology Kyrkor för att bättre betjäna Scientologists och sina närområden, ledde Mr. Miscavige skapandet av en ny sorts Scientology Kyrkor. Dessa kyrkor utgör fristäder för hjälp där alla är välkomna. Detta är också de kyrkor från vilka Scientologists bedriver sina humanitära program i syfte att minska intolerans, analfabetism, omoral och drogmissbruk.

L. Ron Hubbard formulerade målet att skapa kyrkor som fysiskt reflekterar vad de erbjuder på det andliga planet:

”Ni skapar en ö av vänlighet, anständighet och hjälp i världens stormande hav. ... Någon gång i framtiden blir öarna havet.”

För att förverkliga detta mål startade Mr. Miscavige ett program med det uttalade syftet att göra varje Scientology Kyrka till en ideal Scientology Kyrka – ideal vad gäller läge, design, kvalité på religiösa tjänster och samhällshjälpande program.

Varje kyrka är unikt designad för att tillgodose hela uppsättningen av Scientologys tjänster för både församlingsmedlemmar och det omgivande samhället. Var och en har ett omfattande informationscenter med multimediadisplayer som presenterar varje aspekt av Dianetics och Scientology. Dessutom tjänar bibliotek, seminarierum och kapell som platser där man håller söndagsbetraktelser och andra församlingssammankomster. Den första vågen av dessa nya kyrkor pryder nu världens kulturella centrum, bland annat Madrid, London, Berlin, New York, Rom, Washington, DC, Bryssel, Tel Aviv, Kaohsiung och Sydney.

Ni skapar en ö av vänlighet, anständighet och hjälp i världens stormande hav. ... Någon gång i framtiden blir öarna havet. L. Ron Hubbard

Nya ideala organisationer öppnar nu regelbundet sina dörrar, med många andra som är på gång, då Scientologists går samman för att stödja en global rörelse för ideala kyrkor som ska betjäna sina närområden långt in i framtiden.

David Miscavige inledde också ett program för att skapa ideala Avancerade Organisationer för Scientology på varje kontinent. Dessa organisationer öppnar portarna till de högsta andliga nivåerna för Scientologists över hela världen.

Som ytterligare ett tecken på kyrkans otroligt snabba tillväxt så har fyra sådana ideala Avancerade Organisationer öppnats sedan början av 2014, och ytterligare tre är i planerings- och designstadiet.

Vid religionen Scientologys högsta nivå, och etablerad av David Miscavige för att förverkliga L. Ron Hubbards vision, står nu religionens internationella andliga huvudsäte – Flag-byggnaden. Denna katedral för Scientology invigdes 2013 och den gör det möjligt för tusentals personer att samtidigt göra framsteg i sin auditing (andliga vägledning) och med sina studier. Och allt i en miljö som reflekterar denna teknologi i sig.

OM DAVID MISCAVIGE