RealTime

De geschiedenis van Scientology laat zien dat er vele pogingen waren gedaan om alle werken van L. Ron Hubbard in zoveel mogelijk talen beschikbaar te maken. Maar het bleek niet mogelijk deze inspanningen met succes af te ronden. De technische beperkingen van de geluidsrestauratietechnologie compliceerde het werk om 50 jaar oude tapes te behouden, van Dhr. Hubbards lezingen over Dianetics en Scientology, die hij over de hele wereld had gehouden. In sommige gevallen waren geschreven materialen onjuist gedateerd en ontbraken er originele werken. De uitdagingen om ervoor te zorgen dat de theologie van de religie getrouw is aan de Grondleggers letterlijke intentie, vereiste innovatieve oplossingen.

Ondanks deze hindernissen, bleef David Miscavige doorgaan met een project dat hij aanvankelijk onder leiding van Dhr. Hubbard was begonnen. Het werd de sleutel tot het behoud van de Scientology Geschriften.

Om de uitdagingen beter te begrijpen waarmee Dhr. Miscavige werd geconfronteerd, moet men begrijpen dat kennis, verkregen door de studie van Dianetics en Scientology, het chronologische pad volgt van L. Ron Hubbards onderzoek naar het leven, het verstand en de geest, wat culmineerde in de ontwikkeling van de Scientology Brug.

Omdat slechts een deel van deze materialen eerder gepubliceerd en gedissemineerd was, was er echter geen enkele mogelijkheid voor Scientologists om een volledig begrip te krijgen van de filosofische en religieuze nalatenschap van Dhr. Hubbard. Om dat begrip te verschaffen, had Dhr. Hubbard zich de dag voorgesteld waarop al zijn geschreven en gesproken materialen volledig beschikbaar gesteld konden worden aan alle Scientologists in elk land. David Miscavige zou die visie in een realiteit omzetten.

De “Congres” lezingen die onder het vaandel van het Gouden Tijdperk van Kennis werden gereleased, waren precies met dat doel ontworpen. Zoals Dhr. Miscavige in 2005 aankondigde, geeft deze lezingenserie direct toegang tot Dhr. Hubbards brede publieke forums waarin hij de baanbrekende ontdekkingen van Dianetics en Scientology beschrijft. Zoals met andere materialen die vervolgens in het Gouden Tijdperk van Kennis zouden worden uitgebracht, werden deze lezingen vertaald in vijftien talen, waardoor de theologie van Scientology toegankelijk werd voor ongeveer de helft van de wereldbevolking.

HET HERSTEL VAN L. RON HUBBARDS LEZINGEN

Een kolossale taak, vitaal voor de wereldwijde groei van de religie

Het herstellen van Dhr. Hubbards originele lezingen van de jaren 50 tot de jaren 80 was een belangrijke component van het project om te verzekeren dat de Dianetics en Scientology technologie trouw blijft aan de leerstellingen van de Grondlegger. Dhr. Hubbard leverde honderden lezingen aan Dianeticists en Scientologists. Veel van de lezingen, die op locaties over de hele wereld werden gegeven, gingen dieper in op een bepaald aspect van de bijbehorende boeken.

Hoewel de lezingen waren opgenomen, waren vele ervan, in de beginjaren van de Kerk, nooit op grote schaal beschikbaar, vanwege een gebrek aan reproductiefaciliteiten. Een eerder project doorzocht steden waar lezingen gegeven werden – Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Washington, D.C., Wichita, Londen, Melbourne en Johannesburg – en verzamelde alle bekende originele opnamen. Maar op dit punt was grootschalige reproductie nog steeds onmogelijk omdat de staat van de originelen door de jaren heen was verslechterd. Ondanks verschillende restauratiepogingen door de jaren heen, waren er veel lezingen nooit meer gehoord sinds de dag dat ze werden gegeven.

Uiteindelijk werd elk woord en elke regel in elk boek van L. Ron Hubbard door Dhr. Miscavige onderzocht, geverifieerd of gecorrigeerd om absolute zuiverheid te garanderen.

Aan het begin van de 21e eeuw, echter, was de digitale en computertechnologie enorm vooruitgegaan en het moeizame werk kon weer opgenomen worden – deze keer met succes. Maar zelfs dan, om de kwaliteit te bereiken die de inhoud waardig was, verlegde David Miscavige voortdurend de grenzen van de bestaande geluidstechnologie en zette hij ’s werelds meest geavanceerde geluidsrestauratiestudio’s op. Tienduizenden manuren later had het project met succes honderden uren van voorheen ontbrekende, vervormde of onverstaanbare opnamen gerestaureerd. Het uiteindelijke resultaat was het herstel van de enorme hoeveelheid van Scientology Geschriften voor eens en altijd.

RENAISSANCE