RealTime

Under Scientologys historia har det gjorts många försök att göra alla L. Ron Hubbards verk tillgängliga på så många språk som möjligt. Men detta mål visade sig vara gäckande. Ljudrestaureringsteknologins tekniska begränsningar komplicerade arbetet att rädda 50 år gamla band med Mr. Hubbards föreläsningar om Dianetics och Scientology, vilka han hade hållit runt om i världen. I vissa fall hade skrivet material feldaterats och ursprungliga verk saknades. Utmaningarna förbundna med att hålla religionens teologi trogen mot grundarens faktiska avsikt skulle komma att kräva innovativa lösningar.

Trots dessa hinder genomdrev David Miscavige ett program som han ursprungligen inledde under Mr. Hubbards ledning. Det blev nyckeln till att rädda Scientologys religiösa skrifter.

För att bättre förstå utmaningarna Mr. Miscavige ställdes inför måste man förstå att denna kunskap – som kommer från studiet av Dianetics och Scientology – följer den kronologiska vägen för L. Ron Hubbards forskning om livet, sinnet och anden, vilket kulminerade i utvecklingen av Scientologys Bro.

Men eftersom endast en del av detta material tidigare publicerats och varit tillgängligt, fanns det inte tidigare något sätt för Scientologists att skaffa sig en fullständig förståelse av Mr. Hubbards filosofi och religiösa arv. För att tillhandahålla den förståelsen hade Mr. Hubbard föreställt sig att hans muntliga och skriftliga material en dag skulle kunna göras tillgängligt i sin helhet för alla Scientologists i alla länder. David Miscavige skulle göra verklighet av denna vision.

”Kongress”-föreläsningarna som släpptes under baneret Kunskapens Guldålder utformades i just detta syfte. Som Mr. Miscavige tillkännagav år 2005 ger dessa föreläsningsserier direkt tillgång till Mr. Hubbards forum för allmänheten där han beskrev de banbrytande upptäckterna inom Dianetics och Scientology. Precis som annat material som skulle komma fram under Kunskapens Guldålder, översattes dessa föreläsningar till 15 språk, vilket gjort Scientology tillgänglig för hälften av jordens befolkning.

RESTAURERING AV L. RON HUBBARDS FÖRELÄSNINGAR

En monumental uppgift som var väsentlig för religionens globala tillväxt

Restaureringen av Mr. Hubbards originalföreläsningar från 1950-talet och fram till 1980-talet var en viktig komponent av projektet att säkerställa att Dianetics och Scientologys teknologi förblir trogen mot grundarens läror. Mr. Hubbard höll hundratals föreläsningar för Dianeticists och Scientologists. Många av föreläsningarna, som hölls på olika platser runt om i världen, förklarade mer om någon aspekt i motsvarande böcker.

Även om de hade spelats in, hade många av dessa föreläsningar aldrig varit tillgängliga under kyrkans tidigare år, på grund av avsaknaden av anläggningar där de kunde reproduceras. Ett tidigt projekt hade noggrant sökt igenom de städer där föreläsningar hade hållits – Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Washington, DC, Wichita, London, Melbourne och Johannesburg – och samlat in alla originalinspelningar man kände till. Men vid denna tidpunkt var massreproduktion fortfarande omöjlig eftersom originalen hade förfallit med åren. Trots olika restaureringsförsök under årens lopp, hade många föreläsningar aldrig hörts sedan den dag de gavs.

Under de följande åren efterforskades, kontrollerades eller korrigerades varje ord och mening i varje L. Ron Hubbard-bok för att garantera absolut äkthet.

Men vid början av 2000-talet hade det skett stora framsteg inom dator- och digitalteknik, så det noggranna arbetet inleddes på nytt – denna gång med positivt resultat. Men ändå fick David Miscavige tänja på gränserna för den existerande ljudteknologin för att uppnå en kvalitet som var innehållet värdigt, vilket resulterade i etableringen av världens mest sofistikerade studior för ljudrestaurering. Efter tiotusentals timmar hade projektet framgångsrikt återställt och restaurerat hundratals timmar av tidigare saknade, skadade eller ohörbara inspelningar. Slutresultatet var att man hade återvunnit Scientologys enorma samling av religiösa skrifter för all framtid.

RENÄSSANS