RealTime

David Miscavige releaset in 2007 L. Ron Hubbards Fundamenten Boeken en Lezingen over Dianetics en Scientology voor tienduizenden mensen op een evenement dat internationaal werd uitgezonden.

In 2007 stond David Miscavige voor Scientologists, die vanuit de hele wereld bijeen waren gekomen, voor een aangekondigde gelegenheid. Hij stond op het punt “het herstel van Dianetics en Scientology” te beschrijven – een gebeurtenis waarvan hij zei dat het “de wereld van Scientology voor altijd zou veranderen”. In de daarop volgende uren deed hij het hele verhaal uit de doeken, aan een publiek van duizenden mensen, die zich in de Ruth Eckerd Hall in Clearwater hadden verzameld.

Dhr. Miscavige beschreef in detail het onderzoeksproject om de zuiverheid van de Scientology Geschriften te waarborgen, zoals gevonden in de geschriften en opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard. Er werd een uitdagende taak ondernomen: de boeken van Dhr. Hubbard lokaliseren, bestaande teksten verifiëren ten opzichte van die originelen, elke fout of afwijking corrigeren en ze terugbrengen naar hun oorspronkelijke, authentieke vorm.

Het bleek onmiddellijk dat de afwijkingen van de originele manuscripten veel omvangrijker waren dan gedacht: allerlei soorten transcriptie- en interpunctiefouten, hoofdstukken in de verkeerde volgorde of zelfs in het midden van een ander hoofdstuk – om maar niet te spreken over de “bijdrage” van een uitgever die het wit tussen alinea’s verwijderde om het aantal pagina’s te verminderen.

“Voeg daar dan de ‘editor’ aan toe”, verklaarde Dhr. Miscavige, “die, in plaats van het te corrigeren, besluit zijn eigen ‘verduidelijkende’ voetnoten toe te voegen om uit te leggen wat L. Ron Hubbard werkelijk bedoelde.”

Dhr. Miscavige verhaalde een opmerkelijk geval van het project om de technologie te herstellen. Toen het aantal pagina’s van een boek niet overeenkwam met het aantal aanwezige geluidsopnamen van wat er gedicteerd was, doorzochten de onderzoekers opnieuw de archieven en vonden drie sinds lang genegeerde vinyl schijfjes, die gemarkeerd waren met “UNK” voor “Unknown” [Ned.: onbekend]. Nadat ze eveneens zeer verouderde afspeelapparatuur hadden gevonden, ontdekten ze dat de opnamen twee extra hoofdstukken bevatte van Dhr. Hubbards manuscript uit 1948, van Dianetics: De Oorspronkelijke These. Het gedicteerde onthulde ook dat de andere hoofdstukken in de verkeerde volgorde waren gedrukt, sinds de eerste publicatie. Het volledige manuscript moest worden gecorrigeerd en voltooid. Vandaag de dag geldt het als de eerste en meest fundamentele verklaring over de aard en de functie van het verstand.

In de daaropvolgende jaren werd elk woord en elke regel in elk werk van L. Ron Hubbard onderzocht, geverifieerd of gecorrigeerd om absolute zuiverheid te garanderen. De standaard die door Dhr. Miscavige werd neergezet is er één van perfectie, de enige standaard die past bij de werken van L. Ron Hubbard.

Elk woord en elke regel in elk werk van L. Ron Hubbard werd onderzocht, geverifieerd of gecorrigeerd om absolute zuiverheid te garanderen.

Na deze ontzaglijke, redactionele onderneming, werd elk van de achttien boeken nauwgezet ontworpen, getypeset, gedrukt en gebonden om het hoogste niveau van leesbaarheid, begrip, kwaliteit en duurzaamheid te bereiken – om niet te spreken over pure esthetische aspecten.

Dhr. Miscavige vatte de prestaties als volgt samen:

“We hebben het niet over ‘gecorrigeerde’ manuscripten”, zei hij. “Niet over ‘opnieuw geverifieerde’ manuscripten. En zeer zeker niet over gewoon ‘opnieuw verpakt’. Waar we het over hebben is 100 procent zuivere SOURCE.”

Deze enorme onderneming mondde uit in een aanzienlijke prestatie: het herstel van lezingenseries die met elk boek corresponderen, 280 lezingen in totaal.

Iedere lezingenserie werd vergezeld van geverifieerde transcripties en aanvullende referenties, evenals van een gedetailleerde verklarende woordenlijst, waarin de woorden werden gedefinieerd, zoals Dhr. Hubbard ze gebruikte om een volledig begrip van de luisteraar te verzekeren.

Elk boek en elke lezing werd daarna gereproduceerd en uitgebracht in de zeventien grote talen van de wereld.

Samen staan deze boeken en lezingen in de Scientology wereld bekend als “de Fundamenten” – ze omvatten de fundamentele materialen van de Scientology Brug.

Dit enorme proces bracht de zuivere en exacte Scientology Geschriften voort, zoals die door Dhr. Hubbard geschreven waren.

DE VRAAG NAAR DE HERSTELDE WERKEN VAN DIANETICS EN SCIENTOLOGY SCHIET OMHOOG

De release van de Fundamenten Boeken en Lezingen betekende dat elke Scientologist de fundamenten van de Scientology religie gemakkelijk, snel en in chronologische volgorde kon bestuderen, en daarbij een ongeëvenaard begrip van de religie en haar toepassingen in het leven verkreeg.

Als een voorbeeld van de impact, in de vijftig jaar voorafgaand aan de publicatie van de Fundamenten, waren er in het totaal 39 miljoen exemplaren van L. Ron Hubbards geschreven en gesproken werken over Dianetics en Scientology in omloop. In alleen al de eerste twee jaar na de publicatie in 2007, werden er meer dan 60 miljoen exemplaren van de Boeken en Lezingen van de Grondlegger verspreid.

Met de Fundamenten beschikbaar in zeventien talen en de meest fundamentele boeken zelfs in vijftig talen, is het aantal Dianetics en Scientology vertalingen in de afgelopen tien jaar meer dan tien keer dat wat het in de voorgaande vijftig jaar was.

Maar de werkelijke betekenis van het herstel en de restauratie van de Dianetics en Scientology materialen kon alleen worden gemeten in termen van de verbeteringen in het leven van individuele personen. De Fundamenten Boeken en Lezingen bevatten principes die miljoenen mensen hebben toegepast om hun meest gekoesterde doelen te bereiken op het gebied van spirituele vernieuwing.

RENAISSANCE