RealTime

I Scientologys historie har man mange ganger forsøkt å gjøre alle L. Ron Hubbards materialer tilgjengelige på så mange språk som mulig. Men suksessen til disse bestrebelsene viste seg å være flyktig. Tekniske begrensninger i lyd-restaureringsteknologien kompliserte arbeidet med å berge 50 år gamle innspilte bånd av Mr. Hubbards foredrag om Dianetics og Scientology, som han holdt rundt om i verden. I noen tilfeller var skrevne materialer feildatert og originale verker manglet. Utfordringene ved å holde religionens teologi tro mot Grunnleggerens eksakte hensikt ville kreve nyskapende løsninger.

Til tross for disse hindringene gikk David Miscavige standhaftig gjennom et program som han opprinnelig satte i gang under Mr. Hubbards ledelse. Det ble nøkkelen til redningen av Scientologys Skrifter.

For å bedre forstå utfordringene Mr. Miscavige stod overfor må man forstå at kunnskapen som utledes fra studiet av Dianetics og Scientology følger den kronologiske veien av L. Ron Hubbards forskning på livet, sinnet og ånden, som kulminerte i utviklingen av Scientology Broen.

Siden disse materialene bare hadde blitt publisert og distribuert delvis, var det ikke mulig tidligere for Scientologister å få en full forståelse av Mr. Hubbards filosofier og religiøse arv. For å kunne tilveiebringe denne forståelsen, hadde Mr. Hubbard sett for seg den dagen da hans skrevne og innspilte materialer kunne gjøres allment tilgjengelige for alle Scientologister i alle land. David Miscavige ville gjøre den visjonen til en realitet.

«Kongress»-foredragene som ble utgitt under banneret av Kunnskapens Gullalder ble utformet nøyaktig med det formålet. Som Mr. Miscavige bekjentgjorde i 2005, gir disse foredragsseriene direkte tilgang til Mr. Hubbards brede offentlige fora hvor han beskrev de banebrytende oppdagelsene til Dianetics og Scientology. Som det er tilfellet med de andre materialene som senere dukket opp under Kunnskapens Gullalder, ble disse foredragene oversatt til 15 hovedspråk, som gjorde Scientologys teologi tilgjengelig for omtrent halvparten av verdens befolkning.

RESTAURERING AV L. RON HUBBARDS FOREDRAG

En monumental oppgave, avgjørende for religionens globale vekst

Gjenopprettelsen av Mr. Hubbards opprinnelige foredrag fra 1950-tallet og frem til 1980-årene var en større del av prosjektet for å sikre at teknologien til Dianetics og Scientology forblir tro mot Grunnleggerens lære. Mr. Hubbard holdt hundrevis av foredrag til Dianetics utøvere og Scientologister. Mange av foredragene som ble holdt i lokaler rundt om i verden gikk nærmere inn på et eller annet aspekt av tilsvarende bøker.

Skjønt de var innspilt, hadde mange av disse foredragene aldri vært bredt tilgjengelige i Kirkens tidlige år på grunn av manglende fasiliteter for reproduksjon. Ett tidligere prosjekt hadde finkjemmet byene hvor foredragene ble holdt – Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Washington, D.C., Wichita, London, Melbourne, Johannesburg – og samlet sammen alle kjente originale opptak. Men på det tidspunktet var masseproduksjon fortsatt umulig fordi originalene hadde blitt forringet gjennom årene. Til tross for forskjellige forsøk på å restaurere dem gjennom årene, hadde mange av foredragene aldri blitt hørt av noen siden den dagen de ble holdt.

Til syvende og sist ble hvert et ord og hver en linje i alle L. Ron Hubbards bøker etterforsket, verifisert eller korrigert for å sikre absolutt renhet.

Ikke desto mindre hadde computere og digital teknologi ved inngangen til det 21. århundret utviklet seg dramatisk, og det omhyggelige arbeidet ble påbegynt enda en gang – og denne gangen med et positivt resultat. Selv da, for å oppnå kvaliteten som var passende for innholdet, fortsatte David Miscavige å presse grensene for den eksisterende lydteknologien, og etablerte til slutt verdens mest sofistikerte studio for lydrestaurering. Etter titusener av timer hadde prosjektet med suksess restaurert hundrevis av timer med tidligere manglende eller forvrengte eller knapt hørbare opptak. Sluttresultatet var gjenvinningen av den enorme samlingen av Scientologys Skrifter for i dag og for alltid.

RENESSANSE