RealTime

Toen ik dhr. Miscavige persoonlijk ontmoette – hij is iemand met veel macht en invloed, maar hij zorgde dat ik me de belangrijkste persoon voelde toen ik voor hem stond. Sigrid Burket