RealTime

כשפגשתי את מר מיסקביג' אישית, הוא אדם עם הרבה עוצמה והרבה השפעה, אבל הוא גרם לי להרגיש שאני האדם הכי חשוב שעומד ממש מולו. סיגריד בארקט