RealTime

L. Ron Hubbard angav att de högsta nivåerna av framsteg på Bron till total frihet skulle levereras i en störningsfri miljö, långt från vardagsvärldens allfarvägar.

Innan sin bortgång hade Scientologys grundare fullbordat sin forskning om dessa nivåer och sammanställt dem, han anförtrodde Mr. Miscavige ansvaret att göra dem tillgängliga för alla kvalificerade församlingsmedlemmar.

Mr. David Miscavige tillsammans med kaptenen på motorfartyget Freewinds – en av Scientologys religiösa fristäder för avancerad andlig upplysning, med hemmahamn på Curaçao.

För detta ändamål ordnande Mr. Miscavige köpet och utrustandet av motorfartyget Freewinds 1986, särskilt för leveransen av dessa tjänster vid toppen av Bron. Vad som åstadkoms i och med fartygsdopet 1988 var ett nytt och exklusivt center för andlig upplysning där liv förvandlas.

Freewinds, ett 130 meter långt 9 780-tons fartyg, bemannas av medlemmar i kyrkans religiösa orden. De extremt höga normer som upprätthålls av personalen har gjort att fartyget erkänts som ett av de säkraste på havet. Fartygets färdregister innehåller över 400 000 trygga sjömil.

Freewinds överträffar alla normer för besättningens utbildning. Medan dagens kryssningsfartyg typiskt har en sjökapten, har detta fartyg fyra, och alla har licens att föra befäl på alla fartyg på alla hav. Av de 50 000 fartyg som seglar på de sju haven idag är Freewinds det allra första civila fartyget som har utnämnts till officiell utbildningsplats på order av Förenta Nationernas Internationella sjöfartsorganisation. De högt utbildade och erfarna officerarna och besättningsmedlemmarna från Freewinds har tillhandahållit säkerhets- och trygghetsutbildning för mer än 100 hamnmyndigheter, kustbevakningsgrupper och sjöfartsorganisationer i Karibien.

Medborgerliga och religiösa ledare från överallt på öarna och i Latinamerika ser Freewinds som en plats för sann personlig förnyelse, men också som en källa till lösningar för att tillgodose deras behov genom kyrkans humanitära program och interreligiösa initiativ. Droginformation, mänskliga rättigheter, läs- och skrivkunnighet, inlärning och etik är del av en större social mission varigenom Freewinds har gett upphov till olika partnerskap. Med hjälp av öarnas hamn- och myndighetspersoner, nationell polis och militär i Colombia, Venezuela och Ecuador, sprids budskapet om mänskliga rättigheter och humanitära insatser till alla.

Att bibehålla sådana verksamhetstillstånd är väsentligt, för i juni blir fartyget varje år en sjöburen plats för en veckolång religiös sammankomst för framstående Scientologists från hela världen. Det årliga evenemanget för att fira jungfruresans jubileum leds av Mr. Miscavige.

Freewinds
Det är inte bara de högsta nivåerna av Scientologys andliga framsteg som levereras på Freewinds, men fartyget på 9 780 ton är dessutom det första civila fartyget som utnämnts till officiell utbildningsplats av Förenta Nationernas Internationella sjöfartsorganisation (IMO).

Han har varit den drivande kraften bakom Freewinds humanitära initiativ och att sprida de kyrkosponsrade humanitära programmen till Karibien och Latinamerika. Genom dessa operationer samarbetar Scientologists med polismyndigheter och militära tjänstemän för att genomföra de program som visat sig drastiskt minska antalet kränkningar av mänskliga rättigheter och bekämpa de förödande effekterna av narkotikamissbruk.

Genom insatser från frivilliga medborgare, militära tjänstemän och poliser i hela regionen lever nu tiotals miljoner människor ett drogfritt, brottsfritt och moraliskt liv.

Kyrkans samhällsinspirerade program har prisats av myndighetspersoner som en avgörande faktor för att skapa fred i regionen. Freewinds har inte bara erkänts som en religiös mission utan även som en symbol för humanitära insatser och förståelse.