RealTime

L. Ron Hubbard stipulerte at de høyeste nivåene av fremgang på Broen til Total Frihet må leveres i forstyrrelsesfrie omgivelser, langt fra verdens allfarvei.

Før sin bortgang fullførte Scientologys Grunnlegger sin forskning på disse nivåene, kodifiserte dem og betrodde dem til Mr. Miscavige med ansvaret å gjøre dem tilgjengelige for alle kvalifiserte medlemmer.

Mr. David Miscavige med Kapteinen for Motorskipet, Freewinds – et Scientology religiøst fristed for avansert åndelig opplysning med hjemmehavn i Curaçao.

Med det for øye sørget Mr. Miscavige for kjøp og renovering av motorskipet Freewinds i 1986, spesielt for leveringen av disse servicene på toppen av Broen. Det som stod frem med skipets dåp i 1988 var et nytt og eksklusivt senter for åndelig opplysning hvor liv blir forvandlet.

Freewinds, et 440 fots, 9780 tonns skip, er bemannet av medlemmer av Kirkens religiøse orden. De ekstremt høye standardene som opprettholdes av stabsmedlemmene har gjort skipet fortjent til anerkjennelse som et av de sikreste på havet. Skipets reisejournal inkluderer over 400 000 sjømil med trygg overfart.

Freewinds overgår alle standarder i treningen av sitt mannskap. Mens dagens cruiseskip vanligvis har én kaptein, har dette skipet fire, alle autorisert til å føre et hvilket som helst skip på alle hav. Av de 50 000 skipene som seiler på de sju hav i dag, er Freewinds det første sivile skipet utnevnt som en offisiell treningsplattform, ifølge ordre fra International Maritime Organization i De Forente Nasjoner. Freewinds’ høyt trente og erfarne offiserer og mannskap har gitt sikkerhetstrening til over 100 karibiske havnemyndigheter, kystvakter og maritime organisasjoner.

Kommunale og religiøse ledere fra overalt på øyene og Latin-Amerika anerkjenner Freewinds som et sted for dyp personlig fornyelse, men også som en kilde til løsninger for å imøtekomme deres behov gjennom Kirkens humanitære programmer og tverreligiøse tiltak. Stoffopplysning, menneskerettigheter, lese- og skriveferdigheter, læring og etikk er del av en bredere sosial oppgave hvor Freewindshar dannet partnerskap. Ved hjelp av tjenestemenn fra havnemyndigheter, kommunale tjenestemenn, nasjonalpolitiet og militæret i Colombia, Venezuela og Ecuador, kommer budskapet om menneskerettigheter og humanitære tiltak til alle.

Å opprettholde slike operasjonstilstander er vesentlig, fordi hvert år i juni blir skipet det sjøgående hjemmet til en ukelang religiøs forsamling av topp-Scientologister fra hele verden. Den Årlige Feiringen av Jomfrureisen ledes av Mr. Miscavige.

Freewinds
Ikke bare blir de høyeste nivåene av Scientology åndelig fremgang levert på Freewinds, men det 9780 tonns skipet er også det første sivile fartøyet til å bli utnevnt som en offisiell treningsplattform under autoriteten til International Maritime Organization (IMO).

Han har vært drivkraften bak Freewinds’ humanitære initiativer og å bringe Kirkens humanitære programmer til Karibia og Latin-Amerika. Gjennom disse operasjonene samarbeider Scientologister med politiet og militære tjenestemenn for å iverksette programmer som har vist seg å skape drastisk reduksjon i krenkelser av menneskerettighetene og bekjempe de ødeleggende virkningene av ulovlig bruk av stoff.

Gjennom bestrebelsene til frivillige fra samfunnet, militære tjenestemenn og politifolk i hele regionen, lever flere titalls millioner av mennesker nå stoffrie, kriminalitet-frie og moralske liv.

Kirkens samfunnsinspirerte programmer har blitt rost av myndighetene som et avgjørende element i å bringe fred til denne regionen. Freewinds har utmerket seg ikke bare som et religiøst oppdrag, men som et symbol på humanitært arbeid og forståelse.