RealTime

L. Ron Hubbard, Scientologys grundare, lämnade efter sig ett enormt arv av forskning och teknologi som en grund på vilken religionen har byggts upp. Hans skrifter, läror och filosofiska undersökningar präglar, belyser och instruerar varje aspekt av den religiösa teknologi som bekräftar hans upptäckter. Hans noggranna forskning ledde till slutsatser om hur man ger mänskligheten fred, tolerans och lycka; dessa idéer och tekniker har sedan dess väckt genklang hos miljontals individer runt om i världen.

David Miscavige är religionen Scientologys kyrklige ledare. Under tre årtionden har Mr. Miscavige skyddat, bevarat och expanderat Scientology över hela världen.

I egenskap av styrelseordförande för Religious Technology Center (RTC) har Mr. Miscavige det yttersta ansvaret för att upprätthålla den exakta och korrekta tillämpningen av L. Ron Hubbards teknologier i Dianetics och Scientology.

David Miscavige
Som religionen Scientologys kyrklige ledare i mer än tre decennier har David Miscavige gått i spetsen för den mest dramatiska tillväxtperioden i den unga religionens historia.

I denna egenskap har Mr. Miscavige omdefinierat begreppet ”religiös ledare” för att passa de uppgifter som krävs för att leda en i sanning unik, modern religion – en religion som föddes på 1900-talet och som har uppnått en aldrig tidigare skådad nivå av expansion på 2000-talet, och som idag har omkring 11 000 kyrkor, missioner och anslutna grupper i över 167 nationer.

Under Mr. Miscaviges ledarskap har Scientology påverkat miljontals människors liv genom kyrkostödda samhällsförbättrande och humanitära program, samt religionens budskap om fred, hopp och välvilja på många språk och till flera generationsgrupper.

Mr. Hubbards religiösa verk är nu mer tillgängliga än någonsin förr. Rörelsens växande verksamhet återspeglas i nya kyrkor som ständigt öppnar sina dörrar i större kulturella centrum världen över.

OM DAVID MISCAVIGE