RealTime

הדחף [של דיוויד מיסקביג'] מוּנָע על-ידי אכפתיות רבה. ... אני מרגישה שהנה הבחור הנפלא הזה עם חוש ההומור המדהים הזה והאור וההנאה ושמחת החיים, אבל למעשה הרכבת הזו, תחנת הכוח הזו. אלכסיס רוסקו