RealTime

[דיוויד מיסקביג'] הוא בחור לעניין. הוא בחור רגיל, אתה יודע, בדיוק כמוך וכמוני, ויש לו את הגישה המדהימה הזאת לעזור לאנשים לעזור לציוויליזציה שלנו. ג'ואל אנדרסון