RealTime

לתמוך ב-COB ולעשות את החלק שלך ולעשות את העבודה שלך, אתה חלק מתנועה שהולכת להתרחב מעבר למראות שמעולם לא ראינו. ... נגיע לשם בזכות האיש הזה. איליין מת'יסון