RealTime

אם מישהו היה שואל אותי 'איך דייב מיסקביג'?' הייתי אומרת שיש לו גינוני התנהגות מושלמים. הוא נעים הליכות במידה עצומה. הוא מצחיק נורא. ... יש לו כמות עצומה של אכפתיות לאנשים שסביבו, ומנקודת מבטי הוא דואג לכולם בתוך Scientology ומחוץ ל-Scientology. ג'ואני סיגל