RealTime

רמת הדאגה [של דיוויד מיסקביג'] ... היא תמיד מאוד נוגעת ללב. ... זה מאוד חשוב לי ולמשפחה שלי כי הוא המנהיג הדתי של דת עולמית שגדֵלה, כל שבוע היא גדֵלה ומתחזקת. פטריק קלודן