RealTime

מנהיג טוב צריך לדאוג יותר לאנשים שהוא מנהיג מאשר לעמדה האישית שלו, למעמד, לחשיבות, ואני בהחלט רואה את זה אצל מר מיסקביג'. זה לא בקשר אליו. הוא לא מעוניין להיות נקודת המוקד או לנסות לקבל תשומת לב או הערצה או שום דבר כזה. הוא מעוניין לעשות עבודה אפקטיבית. ג'ודי נורטון