RealTime

אני חושבת שדיוויד מיסקביג' הוא המנהיג הטוב ביותר שהיינו יכולים שיהיה לנו ואני חושבת שמר האברד היה מאוד מאוד חכם לבחור בו בתור המנהיג. שילה גיימן