RealTime

David Miscavige ved den historiske bekjentgjørelsen av Kunnskapens Gullalder: Fullført, 2009.
Den monumentale utgivelsen av kjernen i Scientologys Skrifter – De Grunnleggende Bøkene og Foredragene – i 2007.
David Miscavige kunngjør utgivelsen av L. Ron Hubbards Kongressforedrag i 2005.

David Miscavige har uopphørlig arbeidet med å fremme L. Ron Hubbards hensikt om å skaffe til veie alle skrevne materialer og foredrag om Dianetics og Scientology til alle mennesker på alle språk. Med Mr. Hubbards verker om sinnet og ånden som omfatter over 75 millioner skrevne ord, inklusive 2500 innspilte foredrag, var det en skremmende oppgave å skulle kodifisere, restaurere, oversette og utgi alle disse verkene. Men ved avslutningen av 2009 var den 25 år lange oppgaven med å restaurere alle Dianetics og Scientology materialene fullført og for første gang ble alle de samlede Scientology materialene nå tilgjengelige i den nøyaktige kronologiske rekkefølgen som materialene opprinnelig ble gitt av Mr. Hubbard. Prosjektet og de gjenopprettede verkene blir i den forbindelsen henvist til som «Kunnskapens Gullalder».

På bakgrunn av denne «Kunnskapens Gullalder» ble Veiledningskartet over materialene utarbeidet, en omfattende guide som L. Ron Hubbard lenge hadde anbefalt å utarbeide og som nå ble realisert av Mr. Miscavige. Det representerer billedlig en kronologi over Mr. Hubbards skrevne og innspilte materialer og deres innbyrdes forhold. Kunnskapens Gullalder utgjør i sin helhet det mest vedvarende og omfattende programmet i Scientologys historie til å gjenvinne, restaurere og verifisere Scientologys Skrifter.

PRESSER GRENSENE TIL TEKNOLOGI FOR RESTAURERING

Mens Mr. Hubbards foredrag hadde blitt innsamlet fra hele verden og lagret i arkiver, hindret den dårlige kvaliteten på de opprinnelige innspillingene og forringelsen av orginalbåndene i betydelig grad en masseproduksjon. Som en følge av dette ble restaureringen av disse foredragene først mulig med utvikling innenfor data og digital teknologi. Mr. Miscavige var i høy grad involvert i hvert eneste aspekt av dette prosjektet.

For å berge Mr. Hubbards foredrag, utviklet Mr. Miscavige varemerkebeskyttet lydrestaureringsteknologi og etablerte et av verdens mest avanserte lydrestaureringsstudioer. Han førte deretter tilsyn med restaureringen av alle 2500 innspilte foredrag.

I tillegg brukte han tusenvis av timer på å sikre at hvert eneste ord var helt i overensstemmelse med Mr. Hubbards originale verker, og at hans innspilte foredrag ble transkribert, reprodusert og gjort tilgjengelige for alle i hele verden. For bare på denne måten kan Scientologister studere religionen sin kronologisk i en ren, uforfalsket form.

David Miscavige
Som Styreformannen i Religious Technology Center, bærer Mr. Miscavige ansvaret for å sikre den rene og korrekte bruken av teknologien til Dianetics og Scientology, som nedtegnet av L. Ron Hubbard i 75 millioner skrevne og talte ord.

HVORDAN VI IMØTEKOMMER ETTERSPØRSELEN ETTER SCIENTOLOGY MATERIALER

Ikke mindre vesentlig for Kunnskapens Gullalder-programmets restaurering av Skriftene våre var det største verdensomspennende oversettelsesprosjektet i Kirkens historie, hvor alle begynnerbøkene i Dianetics og Scientology ble gjort tilgjengelige på 50 språk, og det brede omfanget av bøker og foredrag ble gjort tilgjengelig på 17 språk.

Med tanke på kvantiteten og omfanget av disse materialene, var en forlagsstrategi nødvendig for å sikre at produksjonen av dem var levedyktig på ethvert språk og i enhver mengde, uansett hvor stor eller hvor liten. Mr. Miscavige utarbeidet denne strategien og dens virkeliggjørelse er Bridge Publications i Los Angeles og New Era Publications i København, Danmark. Tilsammen utgjør disse organisasjonene verdens eneste interne og fullt digitale forlagsvirksomhet som kan trykke opplag etter behov, og de er tilsammen i stand til å trykke 1,3 millioner bøker og produsere 1 million CD-er i uken.

VENDEPUNKTET

Fullføringen av Kunnskapens Gullalder-prosjektet muliggjorde det neste store fremskrittet – faktisk, vendepunktet for Scientology religionen. Dette fremskrittet var den monumentale lanseringen av det som har blitt beskrevet som «Teknologiens Gullalder».

Det representerer intet mindre enn garantien for at trening og processing (åndelig veiledning) i Dianetics og Scientology er 100 prosent i overensstemmelse med L. Ron Hubbards policyer og fullstendige verker, uten endringer. Som et resultat er portene til åndelig fremgang for Scientologister vidåpne og veien er gjort mer tilgjengelig enn noensinne i historien.

For å frembringe Teknologiens Gullalder, gikk David Miscavige personlig igjennom alle L. Ron Hubbards originaler, utstedelse etter utstedelse, ord etter ord, komma etter komma. Han sørget for forskning og kompilering av dusinvis av nye kurs som utgjør Scientologys åndelige teknologi: verifiseringen av 2400 sider med religiøse Skrifter, nøyaktig som Mr. Hubbard skrev dem, alle administrative policyer for sin anvendelse og som en garanti for at de skal forbli standard, og utgivelsen av monumentale oppslagsverk spesifisert av Mr. Hubbard, men aldri før satt sammen.

Denne bragden var kulminasjonen av titusenvis av arbeidstimer brukt til å gjennomgå tusenvis av individuelle skrevne utstedelser og innspilte foredrag, som dermed lukket døren for alltid for enhver mulighet til uautoriserte tilføyelser, unnlatelser eller andre endringer til Mr. Hubbards verker.

Betydningen for den enkelte Scientologisten er enorm:

  • Utdannelse i deres religion med større grundighet og hastighet.
  • Feilfri og rask fremgang i åndelig veiledning.
  • Og fullstendig visshet om at alle skrevne materialer og prosedyrer er 100 prosent korrekte og standard.

Gjenvinningen, produksjonen og spredningen av alle materialene i Dianetics og Scientology gjennom Kunnskapens Gullalder og Teknologiens Gullalder – dette er kronen på verket til Mr. David Miscavige. Dette er hva som førte til Scientologys renessanse. Og dette er hva som vil bevare Scientology religionen for all fremtid.

OM DAVID MISCAVIGE