RealTime

[David Miscavige] har et hjerte som en løve. Han har en masse stolthet og ansvar for alt han gjør. Og han legger ikke fingrene imellom, han kaster ikke bort tid, han får det gjort. Ray