RealTime

For første gang i Scientology religionens historie har det lenge etterlengtede målet om å gjøre alle L. Ron Hubbards verker tilgjengelig i perfekt form, nøyaktig slik de opprinnelig ble skrevet eller sagt, i kronologisk rekkefølge, blitt oppnådd. I tillegg er materialene tilgjengelige på mange språk, som både gjenspeiler og tjener mangfoldigheten av religionen.

Historien om denne episke bedriften spenner over en tidsperiode hvori alle bøker, innspilte foredrag og skrevne utstedelser som utgjør hele samlingen av Dianetics og Scientology teknologien, ble funnet, verifisert og oversatt.

Da dette prosjektet, kjent som «Kunnskapens Gullalder», hadde blitt fullført, begynte Mr. Miscavige sitt neste initiativ, som kulminerte i det som har blitt beskrevet som en «Teknologiens Gullalder».

Hvis Kunnskapens Gullalder begynte en renessanse for Scientology, markerte Teknologiens Gullalder et vendepunkt for religionen.

RENESSANSE