RealTime

«Jeg behøver ikke å fortelle deg hva som er galt. Du kan selv se deg rundt og se en mengde tilstander, alle tegn på forfall og kilder til smerte. Du vet at det ikke burde være slik.» L. Ron Hubbard

Den verdensomspennende ødeleggelsen og den menneskelige lidelsen forårsaket av stoffmisbruk, analfabetisme og krenkelser av menneskerettighetene – for ikke å nevne natur- og menneskeskapte katastrofer – er tydelig.

Mr. Miscaviges engasjement for å frigjøre menneskeheten fra svøpen av stoff, analfabetisme, kriminalitet og krenkelser av menneske-rettighetene førte ham til å revitalisere og forbedre Kirkens sekulære humanitære oppgaver.

Mens problemer med sosial urettferdighet, krig, fattigdom, kriminalitet og diskriminering fortsetter å skape elendighet og motløshet i praktisk talt hvert eneste hjørne av kloden, er det som på iøynefallende vis mangler i bekjempelsen av potensielt apokalyptiske scenarier, effektive løsninger.

I løpet av sin forskningen på sinnet og ånden gjennom flere tiår utviklet L. Ron Hubbard metoder til å ta seg av de krisene som truer vår verden.

For å få disse løsningene tatt i bruk, har Scientologister sponset permanente internasjonale sentre som tjener som «generatorer» som setter omfattende bevegelser i gang for å gjøre noe med moral, lese- og skriveferdigheter, rehabilitering av stoffmisbrukere og forebygging.

For å virkeliggjøre Scientologys store humanitære mål fremla David Miscavige en strategi som førte Kirken inn i en multimedietid, for å tilby lett tilgjengelige og lett forståelige redskaper som raskt kan distribueres, for å øke bevissthet samt opplyse og aktivere millioner av stemmer for en bedre verden.

Resultatet: revolusjonære humanitære programmer for sosial forbedring støttet av Scientology Kirken. Disse programmene er helt unike, ubestridelig banebrytende, og viktigst av alt – de virker.

Prestasjonene til Scientology religionens globale kampanjer er håndgripelige demonstrasjoner av hva som kan gjøres når én mann, David Miscavige, resolutt viet til å oppfylle en visjon som Grunnleggeren betrodde ham, rekker en hjelpende hånd til andre med den fulle støtten fra den religiøse bevegelsen han leder.

VERDENSOMSPENNENDE KAMPANJER FOR SOSIAL FORBEDRING