RealTime

David Miscaviges vesentlige rolle i virkeliggjøringen av L. Ron Hubbards visjon og arv er sammenfattet i historien om hans lederskap Han har:

MER OM PRESTASJONENE TIL DAVID MISCAVIGE