RealTime

Folk som kjenner David Miscavige

[David Miscavige] har et hjerte som en løve. Han har en masse stolthet og ansvar for alt han gjør. Og han legger ikke fingrene imellom, han kaster ikke bort tid, han får det gjort. Ray
Han liker å se ting gjort riktig. Hver gang du ser hans engasjement i noe er det alltid på det høyeste profesjonelle nivå man kunne forestille seg. Peter Hodkin
[David Miscavige] tenker på andre mennesker. Han får deg til å føle at du er spesiell. ... Og for meg er det virkelig tegnet på storhet. Kelly Yaegermann
David Miscavige kjempet så mange kamper for å beskytte vår rett til en religion, som er alles rett. Kannon Feshbach
Denne mannen er fullstendig, helt og holdent viet til vår religion, til hva L. Ron Hubbard la frem for oss å gjøre. Craig Jensen
[David Miscavige] er … så vedholdende i en gitt retning for å påse at Kirken lykkes og sørge for at alle medlemmer får fullt utbytte av hva Scientology har å tilby. Og jeg tror virkelig at han legemliggjør å være leder i videst mulige omfang. Jared Roscoe
Han er hva vi kaller i Australia en absolutt vanlig, trivelig fyr. Han har en sans for humor som er morsom. Han fikk meg til å nesten le meg ihjel … temmelig forbløffende – en veldig kul fyr. Tony Twomey
Han er lederen av gruppen vår og han har så mange folk som ber ham om så mange ting, og han tok seg tid til å sørge for at jeg hadde det bra. Fu Mei Mathers